Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023


 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0912940444
 •  
 • Email:
  nhlong-ldld@laocai.gov.vn

 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch Thường trực
 •  
 • Điện thoại:
  0912961559
 •  
 • Email:
  nmthai-ldld@laocai.gov.vn
   
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Chủ tịch
 •  
 • Điện thoại:
  0963983985
 •  
 • Email:
  dltin-ldld@laocai.gov.vn
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chánh Văn phòng
 •  
 • Điện thoại:
  0986167415
 •  
 • Email:
  ptdung-ldld@laocai.gov.vn

 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Chính sách - Pháp Luật & Quan hệ Lao động
 •  
 • Điện thoại:
  0912076538
 •  
 • Email:
  nqduong-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
 •  
 • Điện thoại:
  0904880072
 •  
 • Email:
  dvtrung-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công
 •  
 • Điện thoại:
  0944476728
 •  
 • Email:
  dthong-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lào Cai
 •  
 • Điện thoại:
  0912270199
 •  
 • Email:
  hoangchi73@gmail.com
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ Lao động
 •  
 • Điện thoại:
  0912677187
 •  
 • Email:
  tuanhaiapatit@gmail.com
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo Dục
 •  
 • Điện thoại:
  0915826888
 •  
 • Email:
  thuycuong66@gmail.com
   
   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 868
 • Trong tuần: 6,494
 • Tất cả: 591,380
Đăng nhập