Danh sách Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

 

  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra
  •  
  • Điện thoại:
   0904880072
  •  
  • Email:
   dvtrung-ldld@laocai.gov.vn
 
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban TG-NC
 •  
 • Học hàm, học vị:
  Thạc sỹ
 •  
 • Điện thoại:
  0984064459
 •  
 • Email:
  htpanh-ldld@laocai.gov.vn
 •  
   
  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra
  •  
  • Điện thoại:
   0913285118
  •  
  • Email:
   buihaild1974@laocai.gov.vn
   
   
  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Phó Chánh toà hình sự , Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
   0912928036
  •  
  • Email:
   vuminhquan9000@gmail.com
        
   
   
  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Chánh Văn phòng Thanh tra Tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
   0913093073
  •  
  • Email:
   nguyenducminh1970
   
   
  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ Lao động LĐLĐ tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
   0962123238
  •  
  • Email:
   tuyenchip10@gmail.com
     
     
     
     
     
     

  Thông tin mới nhất
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 896
  • Trong tuần: 6,522
  • Tất cả: 591,408
  Đăng nhập