Hiệu quả sau 04 năm tuyên truyền công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật
Lượt xem: 18

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Lào Cai, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã nhận rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật. Hàng năm,  Liên đoàn Lao động tỉnh thường xuyên quan tâm, duy trì tốt các hoạt động của Ban chỉ đạo của hệ thống công đoàn cấp tỉnh; đồng thời kiện toàn lại Ban chỉ đạo, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai đến 100% CĐCS và cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đoàn viên, CNVCLĐ về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 
Để công tác tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và vi phạm pháp luật đạt hiệu quả cao, hàng năm bên cạnh việc đăng tải Chỉ thị trên trang thông tin nội bộ của LĐLĐ tỉnh và đưa vào định hướng tuyên truyền LĐLĐ tỉnh đều có kế hoạch triển khai tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II và Ngày Pháp luật; tuyên truyền các chủ trương, chính sách của ngành, địa phương, quy định của đơn vị, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức công đoàn và thực hiện Đề án: “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”. Qua đó, môi trường lao động và điều kiện làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp đã được quan tâm và có nhiều cải thiện an toàn, an ninh hơn; đội ngũ CNVCLĐ trong tỉnh đều tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Thường xuyên chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, các ngành chức năng và các đoàn thể cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về các biện pháp phòng, chống tội phạm trong đoàn viên, CNVCLĐ. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt trong hệ thống công đoàn của tỉnh, in ấn và cấp phát các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp ... hướng dẫn cho cán bộ làm công tác tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật nhằm thực hiện có hiệu quả tại các đơn vị, cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.236 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật đang hoạt động tích cực, thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp đến đoàn viên, CNVCLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để hướng dẫn thực hiện công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và các loại TNXH thông qua việc ký giao ước và cam kết thi đua hàng năm, đưa vào nghị quyết hội nghị Cán bộ công chức, hội nghị người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngay từ đầu năm. 
LĐLĐ tỉnh phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và các TNXH đến các cấp công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cùng với cơ quan truyền thông tin của tỉnh như: Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai, sở Văn hoá Thể thao & Du lịch; Tỉnh hội phụ nữ; Công an tỉnh và Sở LĐTBXH tỉnh...đặc biệt LĐLĐ tỉnh đã tổ chức ký kết công tác phối hợp với sở Tư pháp đẩy mạnh Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời, hàng năm LĐLĐ tỉnh đều xây dựng kế hoạch tuyên truyền pháp luật 2 đợt theo nội dung tuyên truyền của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới tất cả cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong 04 năm các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên tuyền lồng ghép được 7.594 buổi thu hút 217.109 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Đồng chí Đỗ Lê Tín, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH và chính sách BHXH; BHYT cho người lao động tại huyện Bắc Hà

LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật”, với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: Thông tin lưu động, tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu văn nghệ, thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ….In ấn, phát hành các tờ rơi, tờ gấp, treo khẩu hiệu, làm pa nô, áp phích, thông tin trên các bản tin ở đơn vị cơ sở, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về công tác tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và các TNXH. Ban chấp hành công đoàn các cấp tăng cường công tác giám sát, kiểm tra gắn liền với tuyên truyền, hướng dẫn thi hành pháp luật lao động, Luật công đoàn và các chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ và tổ chức công đoàn. Hàng năm, có trên 90% CNVCLĐ được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật. Trung bình mỗi tháng có khoảng trên 6.000 lượt người truy cập trên Cổng thông tin LĐLĐ tỉnh Lào Cai. Trong 04 năm, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 96 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” phát trên sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn với 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì Cổng thông tin LĐLĐ tỉnh Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng từ năm 2017 đến nay đã đăng tải gần 4.000 tin, bài, ảnh trên Cổng thông tin LĐLĐ tỉnh Lào Cai và nhiều tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam. Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, Fanpage công đoàn để truyền tải những nội dung tuyên truyền, giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tổ chức công đoàn đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm trong CNVCLĐ.   Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao ngày càng phát triển rộng khắp ở các cơ sở. Hàng năm, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức giao lưu văn nghệ và thi đấu giao hữu thể thao trong CNVCLĐ, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần ở cơ sở.... Thường xuyên có khoảng trên 60% số CNVCLĐ luyện tập thể thao. Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp không có tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Trong 04 năm qua toàn tỉnh  đã có 100% các cấp công đoàn  đẩy mạnh công tác tuyên truyền tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và các TNXH tới CNVCLĐ. Thông qua công tác tuyên truyền giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật và các TNXH nhận thức và hành động của CNVCLĐ được nâng lên, không có CNVCLĐ phạm tội và vi phạm pháp luật góp phần tích cực vào giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 

Trao đổi về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại  huyện Sa Pa

 Để tăng cường công tác tuyên truyền trong thời gian tới LĐĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh và xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài của các cấp công đoàn, trọng tâm tập trung ở các công đoàn cơ sở. Đồng thới, hướng dẫn các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật phạm đến 100% CNVCLĐ và ĐVCĐ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trên Cổng thông tin LĐLĐ tỉnh Lào Cai. Đặc biệt tiếp tục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Xây dựng và thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh để tiếp tục triển khai kịp thời có hiệu quả về công tác giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, vi phạm pháp luật.

Bài: PT; ảnh: PT-Đồng Hồng(LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 97
  • Trong tuần: 2,122
  • Tất cả: 173,499
Đăng nhập