Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
Lượt xem: 58

Phát huy vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, những năm qua, Công đoàn Chi nhánh Sửa chữa Cơ Điện thuộc CĐCS Công ty Apatít Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực quan tâm tới người lao động; chăm lo, tạo điều kiện để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, động viên, khuyến khích NLĐ tích cực tham gia sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất

Với 118 đoàn viên, nữ 19 người chiếm 16 %, năm 2021 Công ty gặp khó khăn trong việc cung cấp quặng các loại, đặc biệt là nguồn quặng 3 cung cấp cho sản xuất của các nhà máy tuyển do chưa được cấp phép, có thời điểm 2 nhà máy tuyển Tằng Lỏong và Cam Đường phải dừng sản xuất vì thiếu nguồn nguyên liệu dẫn đến Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kế hoạch sửa chữa thiết bị xe máy, kế hoạch cung cấp điện Công ty giao cho Chi nhánh từ đầu năm cũng phải điều chỉnh theo, dẫn đến việc làm đối với công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng các thiết bị không có đủ cho NLĐ. Chi nhánh phải bố trí các công việc khác như điều chuyển công nhân sửa chữa ôtô xuống làm công tác đúc bi thép và các công việc khác. Đối với công tác sửa chữa lớn, bảo dưỡng còn một số thiết bị giá thành sửa chữa cao, chậm tiến độ do phải đợi chờ vật tư nhập khẩu đặt hàng từ kho Công ty đặc biệt là đổi các thiết bị máy tư bản. Công nghệ gia công chế tạo còn chưa đầy đủ, máy móc thiết bị phục vụ cho công tác gia công đã sử dụng lâu năm, lạc hậu không đáp ứng được với yêu cầu thực tế, các mặt hàng chế tạo đơn lẻ nên giá thành sản phẩm cao và tiến độ chậm, việc đặt hàng của một số đơn vị chủ yếu đột xuất và cần tiến độ ngay nên Chi nhánh có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu. 
Trước thực tế đó, Công đoàn Chi nhánh Sửa chữa Cơ Điện đã phối hợp với chuyên môn để tìm các giải pháp duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm và thu nhập cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, công đoàn đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc kiến nghị với Ban giám đốc Chi nhánh, CĐCS, Công ty Apatít Việt Nam kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, đặc biệt chú ý tới chế độ tiền lương, tiền công, thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, đảm bảo lợi ích hài hòa người lao động gắn hoạt động công đoàn với sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đối với người lao động trong toàn chi nhánh; thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, khiến NLĐ yên tâm gắn bó và dốc hết tâm sức cho công việc. Ban Giám đốc chi nhánh cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo tới đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.
Năm 2021, tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng, doanh thu từ dịch vụ ngoài đạt 320 triệu đồng. Chi nhánh đã xem xét bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ và nghề nghiệp, phần nào đã ổn định vị trí làm việc cho NLĐ. Tổ chức khám sức khoẻ cho 118 người đạt 100%. Công tác kèm cặp nâng bậc Chi nhánh thực hiện đảm bảo, bố trí cho một số công nhân học lớp chứng chỉ về nghề Đúc và công tác kiểm tra thí nghiệm các thiết bị điện sau sửa chữa, học cấp chứng chỉ nghề tiện, rèn, vận hành pa lăng cầu trục...
Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các cấp, các ngành, Công đoàn triển khai có hiệu quả các hoạt động như tuyên truyền giáo dục, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, BVMT- PCCN”; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm với mục tiêu “Kỷ cương - An toàn - Năng suất - Chất lượng và Hiệu quả", “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” … đoàn viên, NLĐ tích cực hưởng ứng tham gia. Với các phong trào thi đua trong sản xuất, phát huy các sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, trong năm 2021 Chi nhánh đã có 06 sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất được Công ty xét công nhận và thưởng với số tiền là 117,6 triệu đồng, trong đó tập trung vào nghiên cứu các sản phẩm mới, cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ, tiết kiệm giảm chi phí và đảm bảo an toàn trong sản xuất. Có 02 công trình, phần việc thi đua do Công đoàn đảm nhận với tổng giá trị công trình 5, 4 tỷ đồng, tổng số công thực hiện 165 công, tổng giá trị làm lợi 174 triệu đồng. Chi nhánh đã thực hiện tốt công tác thi đua, đề xuất khen thưởng theo đúng quy định, các phong trào, các công trình thi đua, đã tạo nên tinh thần đoàn kết phấn khởi phát huy sức mạnh đoàn kết tập thể, tạo nên những động lực khắc phục những khó khăn để thực hiện hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 
Vận động đoàn viên ủng hộ Quỹ Xã hội Công đoàn tỉnh Lào Cai, Quỹ Hóa chất, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Phòng chống Covid-19, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phúc lợi. Từ các nguồn quỹ này đoàn viên, NLĐ bị bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động,  có hoàn cảnh khó khăn, con đoàn viên bị khuyết tật, các cháu đạt học sinh giỏi, đạt thành tích cao tại các cuộc thi và đỗ Đại học được khen thưởng, hỗ trợ và trợ cấp. Đây thực sự là một hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo tới đời sống vật chất cho NLĐ. Công đoàn Chi nhánh làm tốt các hoạt động xã hội khác như ủng hộ các quỹ từ thiện do tập đoàn, địa phương phát động, ủng hộ các trường học, khu dân cư trong địa bàn thành phố Lào Cai, các địa chỉ nhân đạo khó khăn của Chi nhánh, được đông đảo NLĐ trong Chi nhánh tham gia hưởng ứng.
Song song với hoạt động sản xuất Chi nhánh tham gia tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao do Công ty tổ chức và tự tổ chức nội bộ và giao lưu, giao hữu với các chi nhánh, phòng ban trong Công ty chào mừng các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, tỉnh Lào Cai, Công ty và Tập đoàn có 50 đoàn viên tham gia. 
Bên cạnh đó, Chi nhánh đã xây dựng Chương trình công tác về An toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch và triển khai tới NLĐ toàn bộ đề án an toàn lao động của Công ty. Công đoàn và Ban giám đốc Chi nhánh ký cam kết an toàn lao động đến toàn thể CBCNVC, triển khai và Công ty huấn luyện kỹ thuật an toàn cho 14 công nhân làm công tác an toàn vệ sinh viên và 118 công nhân được huấn luyện an toàn nghề. Chi nhánh đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động cho người và thiết bị, thực hiện đầy đủ trang bị bảo hộ cho NLĐ theo các ngành nghề đúng quy định được ban hành không để xảy ra tai nạn lao động. Hàng tháng chi trả bồi dưỡng độc hại cho người lao động bằng hiện vật như sữa, đường theo đúng quy định.
Theo ông Hoàng Minh Trường, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Sửa chữa Cơ Điện chia sẻ: Công đoàn Chi nhánh đã quan tâm, phối hợp thường xuyên với chuyên môn để tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với NLĐ. Thường xuyên động viên thăm hỏi các gia đình NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, có con bị bệnh hiểm nghèo đề xuất Công đoàn cấp trên để kịp thời hỗ trợ người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm công tác. 
Từ những kết quả trên năm 2021, Chi nhánh có 25 người đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 118 người đạt Lao động tiên tiến, 05 tổ lao động xuất sắc, 13 tổ lao động tiên tiến, 18 cá nhân được Tổng Giám đốc Công ty tặng Giấy khen, 06 cá nhân được Tập đoàn Hóa chất tặng Bằng khen, Chi nhánh đạt loại xuất sắc, Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Công đoàn Hóa chất Việt Nam tặng Bằng khen.
Công đoàn Chi nhánh Sửa chữa Cơ Điện thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ là nguồn động viên, khích lệ NLĐ hăng say lao động sản xuất, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản suất kinh doanh hàng năm Chi nhánh nói riêng và Công ty nói chung./.

Bài: Đặng Phi Hải (CĐCS Công ty Apatít Việt Nam)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 434
  • Trong tuần: 1,680
  • Tất cả: 501,640
Đăng nhập