Kế hoạch tổ chức cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc,tôn giáo năm 2021
Số ký hiệu văn bản 256/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 13/08/2021
Ngày hiệu lực 13/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc,tôn giáo năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm 256ldld.pdf