Công văn về việc triển khai Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1048/LĐLĐ
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung Công văn về việc triển khai Nhiệm vụ công tác Tuyên giáo Công đoàn 3 tháng cuối năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Đỗ Lê Tín
Tài liệu đính kèm 1408ldld.pdf