V/v hướng dẫn tạo các điểm điểm dịch và thực hiện khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc và các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 441/STTTT-BCVTCNTT
Ngày ban hành 18/05/2021
Ngày hiệu lực 18/05/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tạo các điểm điểm dịch và thực hiện khai báo y tế bằng QR Code trong phòng, chống dịch Covid-19 tại trụ sở làm việc và các địa điểm công cộng trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Phòng, chống dịch Covid-19
Người ký duyệt Vũ Hùng Dũng
Tài liệu đính kèm huong_dan_lap_qr-cod_20210518120210518105459696_signed_20210518110346634.pdf