Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Lào Cai phát huy tinh thần ngày Quốc tế lao động 1/5 và tổ chức tốt các hoạt động Tháng công nhân năm 2022
Lượt xem: 221

 Nguyễn Hữu Long - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Cách đây 130 năm, vào ngày 1/5/1886 tại thành phố Chi-ca-gô (Mỹ), hưởng ứng lời kêu gọi của Liên đoàn Lao động Mỹ, hơn 40 nghìn người lao động đã tiến hành bãi công không đến nhà máy. Họ tổ chức mít tinh, biểu tình với khẩu hiệu “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày ! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”. Cùng thời gian đó, tại các trung tâm công nghiệp lớn ở nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Một số nơi như Niu-Oóc, Pi-Xbớc, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn…có khoảng 12,5 vạn công nhân đã đấu tranh giành quyền làm việc 8 giờ một ngày. 

Ký giao ước thi đua

Ngày 1/5/1886 đã ghi dấu ấn lịch sử đấu tranh đẫm máu nhưng vô cùng oanh liệt của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn; là ngày biểu dương lực lượng của giai cấp công nhân, ngày đoàn kết quốc tế của những người lao động. Tại Đại hội thành lập Quốc tế II họp ngày 14/7/1889, đại biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1-5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới. Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động 1/5 được tổ chức trên quy mô thế giới.
Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam cũng lấy ngày 1/5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Trước Cách mạng tháng Tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 chủ yếu là tổ chức bí mật nhưng đến năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội. Khẩu hiệu: Ngày làm việc 8 giờ và giảm sưu thuế đã trở thành tiếng nói chung của những người lao động cả nước. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 18/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 22-SL công bố ngày 1/5 là một trong những ngày quốc tế lớn của người lao động cả nước và Sắc lệnh số 56-SL ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động. Cũng từ đó, ngày 1/5 được coi là “Tết lao động”, là ngày lễ chính thức ở nước ta hàng năm. Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội với 20 vạn nhân dân lao động tham dự. Tại lễ mít tinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc ! Cùng anh chị em lao động ! Ngày 1 tháng 5 là một ngày Tết chung cho cả các nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta, lần này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tự do đón tiếp ngày 1 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng: ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà còn là ngày Nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”. 
Khắc ghi lời dạy của Bác, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng và phát huy vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Xây dựng giai cấp công nhân trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; đội ngũ đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, Đảng ta đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết nhằm đẩy mạnh công tác vận động công nhân. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Ngày 24/2/2012 Ban Bí thư TW Đảng đã có kết luận tại Thông báo số 77-TB/TW về việc lấy tháng 5 hàng năm là “Tháng công nhân” với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và các cấp chính quyền trong việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp. Từ đây việc tổ chức các hoạt động trong “Tháng Công nhân” luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Lãnh đạo trao cờ lưu niệm và chụp ảnh cùng các đội tham gia giải

Ngày 27/4/2022, Lễ phát động “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 được UBND tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh Lào Cai tổ chức gắn với các hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5, trong bối cảnh cả nước đang tập trung cao độ nhằm phục hồi nền kinh tế, thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch COVID -19; với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động “Tháng Công nhân năm 2022” với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”. Cùng với các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tập trung triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống công đoàn, đoàn viên, người lao động và xã hội về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; nhất là tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Chương trình hành động số 68-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; các Chương trình, Quy chế phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Tổ chức Tháng Công nhân gắn với triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Trọng tâm là chăm lo, hỗ trợ người lao động về việc làm, thu nhập, điều kiện lao động an toàn; tham mưu, đề xuất để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, cấp bách, thiết yếu của công nhân, viên chức, lao động. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chủ động và phối hợp tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách đối với người lao động; đặc biệt là Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, thúc đẩy việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận bảo đảm phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống cho người lao động; Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Thăm và tặng quà Nhà máy xử lý rác thành phố Lào Cai và Chi nhánh tuyển Bắc nhạc sơn

Với phương châm Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động đảm bảo cho người lao động có “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Đối với tỉnh Lào Cai, “Tháng Công nhân” năm 2022 được xác định là dịp để tập hợp, đoàn kết, biểu dương lực lượng của CNVCLĐ; là tháng để các cấp công đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, làm  cho CNVCLĐ được hưởng những ngày “Tết lao động” thực sự có ý nghĩa. Để Tháng Công nhân đạt hiệu quả tích cực, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã sớm ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” với những biện pháp cụ thể, trong đó nhấn mạnh, các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hướng về cơ sở, phù hợp với điều kiện, tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của từng ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Các hoạt động hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm nay cần được tổ chức đồng bộ ở các cấp công đoàn với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, nhất là ở cấp CĐCS nhằm chăm lo toàn diện cho đội ngũ CNVCLĐ cả về vật chất và tinh thần. Việc tổ chức các hoạt động của “Tháng Công nhân” phải có sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để không chỉ phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn mà còn tạo đươc sự đồng thuận của xã hội trong chăm lo cho đội ngũ CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trong tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động; tăng cường hoạt động đối thoại tại nơi làm việc; đề xuất với người sử dụng lao động xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc; giám sát việc tổ chức bữa ăn ca để người lao động có bữa ăn ca đủ chất dinh dưỡng và đảm bảo an toàn thực phẩm. Chủ động đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức hoạt động “Cám ơn người lao động” như: biểu dương, tôn vinh những CNLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; thăm hỏi, tặng quà cho những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho CNLĐ đi học tập kinh nghiệm, tham quan, nghỉ mát, giao lưu văn nghệ, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người lao động. Khuyến khích mỗi CĐCS trong các doanh nghiệp có ít nhất một hoạt động chăm lo cho người lao động. Trong Tháng công nhân, công tác tuyên truyền cần được tổ chức với nhiều hình thức, tập trung vào nội dung tuyên truyền về những cơ hội, thách thức của tổ chức Công đoàn và người lao động khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực thi hành. LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” theo Kế hoạch số 205/KH-UBND-LĐLĐ ngày 28/4/2021 về phối hợp triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025, phong trào thi đua “Xanh -  sạch - đẹp, bảo đảm  an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; tích cực tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn phát động… phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến lề lối phương pháp làm việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phấn đấu trong “Tháng Công nhân”.
Phát huy tinh thần đoàn kết của ngày Quốc tế Lao động 1/5 cùng với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh lào Cai; có sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự đồng tình ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và của toàn xã hội; các cấp công đoàn trong tỉnh Lào Cai sẽ có nhiều hoạt động tổ chức hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022.

N.H.L
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 404
  • Trong tuần: 4,596
  • Tất cả: 471,514
Đăng nhập