Kết quả triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, công đoàn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017- 2021
Lượt xem: 36

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình, Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Lao động, Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan cho NLĐ tại các doanh nghiệp”, hàng năm LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lào Cai, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ truyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh luôn đổi mới công tác tuyên truyền đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của CNVCLĐ. Qua đó, đã phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc tuyên truyền pháp luật cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm chú trọng xây dựng và thường xuyên củng cố, kiện toàn và hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người lao động và dư luận xã hội, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Duy trì Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, gồm 11 đồng chí và đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh Lào Cai gồm có 26 đồng chí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. Hàng năm, các công đoàn cấp trên cơ sở đã kiện toàn, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 1.236 đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác PBGDPL ở cơ sở.
 Hàng năm, sau khi được tập huấn về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt I, đợt II và Ngày pháp luật, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh; tổ chức bồi dưỡng, quán triệt cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động... trong đó chú trọng hơn đến đối tượng là CNLĐ trực tiếp sản xuất. Trong 5 năm đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 9.194 buổi thu hút 273.109 CNVCLĐ tham gia, cấp phát trên 13 ngàn cuốn tài liệu và nhiều tờ rơi tờ gấp, pa nô, áp phích... về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN... tới các cấp công đoàn trong toàn tỉnh. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ đã được đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Tạo được sự chuyển biến mạnh về sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động.  

Đối thoại, giải đáp những vướng mắc của người lao động liên quan đến pháp Luật Lao động, Công đoàn, chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN LĐLĐ huyện Bảo Thắng

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019) LĐLĐ tỉnh chỉ đạo tổ chức Hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi” năm 2019 triển khai Hội thi từ cấp huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương đến cấp tỉnh, kết quả đã có 10 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi”; 15/15 LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương tham gia hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi” cấp tỉnh do LĐLĐ tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức, đã có 400 cán bộ công đoàn tham gia dự thi. Thông qua Hội thi giúp cho cán bộ công đoàn nâng cao hiểu biết về pháp luật lao động, công đoàn, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và quy định của tổ chức Công đoàn, góp phần bồi dưỡng kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. 
Trong 5 năm LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình tỉnh Lào Cai thực hiện 120 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Báo Lào Cai tuyên truyền Hiến pháp, pháp luật, tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, chấp hành tốt các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong chuyên mục Lao động- Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Trong 5 năm đã đăng tải trên 5.097 tin, bài, trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, trong đó có nhiều tin, bài, ảnh của các cấp công đoàn với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các Luật mới ban hành, các thông tư, nghị định, hướng dẫn có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động trên mục Chính sách - Pháp luật. Bên cạnh những phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, Công đoàn Lào Cai tiếp cận, sử dụng các trang Facebook, Fanpage, Zalo, Viber và qua hệ thống các phương tiện trực quan panô, áp phích, màn hình led điện tử nơi công cộng để kết nối truyền tải những nội dung tuyên truyền, giáo dục với thông điệp ngắn gọn, có tính tương tác cao, thu hút sự quan tâm của đoàn viên và người lao động.

Trao đổi về công tác BHXH,BHYT tại CĐ ngành Y tế

Đẩy mạnh triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hóa cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”. LĐLĐ tỉnh đã tổ chức khảo sát tại 250 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Với 4.000 phiếu khảo sát người lao động và người sử dụng lao động...  xây dựng 03 pa nô treo ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, cụm công nghiệp Duyên Hải với nội dung “Ở đâu có công nhân lao động, ở đó có tổ chức công đoàn”, phát 5.300 cuốn tài liệu tuyên truyền, phổ biến về pháp luật lao động. 
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH và đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ công đoàn, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Trong 5 năm đã tổ chức được 20 hội nghị cho 2400 học viên là cho cán bộ công đoàn, người lao động. Từ năm 2017- 2020, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 03 lớp bồi dưỡng về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 300 lượt cán bộ công đoàn cơ sở và người lao động ở 197 doanh nghiệp.  Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp Công đoàn trong việc tuyên truyền pháp luật cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn tiếp theo. Hàng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo tuyên truyền pháp luật theo 2 đợt: Đợt I; đợt II  và “ Ngày pháp luật“ theo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh Lào Cai tới các cấp Công đoàn để tổ chức triển khai kịp thời. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho báo cáo viên, cộng tác viên và cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động, Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan. Duy trì trang Chế độ - Chính sách - Pháp luật với hình thức phong phú, sinh động; tăng thời lượng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên Cổng thông tin LĐLĐ tỉnh; Chuyên mục Công đoàn trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Lào Cai và trên Báo Lào Cai triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.                                                                                 

 
Bài và ảnh PT; ảnh Đồng Hồng(LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 251
  • Trong tuần: 2,276
  • Tất cả: 173,653
Đăng nhập