Đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
Lượt xem: 28

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống công đoàn; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; ngày 04/5/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành Công văn số 1177/LĐLĐ hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số nội dung về tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như sau:
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trên báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội của các cấp công đoàn đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, chất lượng, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền cần bám sát Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử; Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016” và Công văn số 351-CV/BTGTW về đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên báo chí; Kế hoạch số 103/KH-TLĐ ngày 20/3/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động thi đua cao điểm góp phần thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Lào Cai về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016; kế hoạch tuyên truyền của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, ngành.
Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” gồm 03 hoạt động: 
Một là: Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên Cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam, địa chỉ https://congdoanvietnam.org do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Thời gian từ 23/4 đến 16/5/2021. Trong đó, từ 23/4 đến 30/4 là tuyên truyền, phổ biến cuộc thi; từ 3/5 đến 23h55 ngày 16/5 diễn ra cuộc thi. 
Hai là: Phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của CNVCLĐ tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Thời gian thực hiện từ 17/5 đến 23/5/2021.
Ba là: Đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân, lao động trong thời gian đi bầu cử. Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân, lao động khi tham gia các hoạt động bầu cử. Vận động CNVCLĐ đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử. Thời gian thực hiện ngày 23/5/2021.
Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 nhất là tại các doanh nghiệp và các khu nhà trọ có đông công nhân lao động, các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử theo đúng quy định.

 

 
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 35
  • Tất cả: 174,914
Đăng nhập