Công văn gửi đề cương tuyên truyền thành tựu của tỉnh lào Cai trong 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển (1991-2021)
Số ký hiệu văn bản 298-CV/BTGTU
Ngày ban hành 11/05/2021
Ngày hiệu lực 11/05/2021
Trích yếu nội dung Công văn gửi đề cương tuyên truyền thành tựu của tỉnh lào Cai trong 30 năm tái lập, đổi mới và phát triển (1991-2021)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Đỗ Đức Liệu
Tài liệu đính kèm 298BTGTU.pdf
De_cuong_tuyen_truyen_30_nam_tai_lap_tinh_210511031748897890_20210512074608292_20210512101253404.doc