Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI Về Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai gđ 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 244/KH-LĐLĐ
Ngày ban hành 17/06/2021
Ngày hiệu lực 17/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án 18-ĐA/TU ngày 11/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI Về Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp tỉnh Lào Cai gđ 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công đoàn
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm 244LDLD17062021_0000.signed.pdf