Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
777/QĐ-LĐLĐ 11/05/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai Tải về
778/QĐ-LĐLĐ 11/05/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai Tải về
772/QĐ-LĐLĐ 26/04/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai Tải về
773/QĐ-LĐLĐ 26/04/2021 Quyết định Ban hành quy định đăng tải tin, bài và chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lào Cai Tải về
4315/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4314/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai Tải về
4317/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lào Cai Tải về
4307/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Chữ thập đỏ Khối Doanh nghiệp tỉnh Lào Cai Tải về
4308/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội Chữ thập đỏ Khối các cơ quan tỉnh Lào Cai Tải về
4299/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Sa Pa Tải về
1234567