"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331665

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh phối hợp chỉ đạo

BHXH tỉnh Lào Cai Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh

 Năm 2016, mặc dù tình hình kinh tế-xã hội của đất nước gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế thấp, nhiều doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động; trang thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm quản lý nghiệp vụ thường xuyên thay đổi, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ... nhưng tập thể Ngành BHXH tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả nổi bật. 

Ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và đạt kết quả cao. Trong đó đã tích cực tham mưu đề xuất cho cấp ủy, chính quyền áp dụng nhiều giải pháp để phát triển đối tượng, tăng thu, giảm nợ đọng BHXH, BHYT và thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT tại địa phương. BHXH tỉnh luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ LĐLĐ tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Sở Y tế, Hội Nông dân tỉnh, Cục thuế tỉnh, ngân hàng BIDV,Vietcombank,Viettinbank, các đơn vị sử dụng lao động….trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt kết quả tốt. 
 
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến về triển khai các giải pháp
khởi kiện, thanh tra, thu nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp
  Công tác tuyên truyền được BHXH tỉnh quan tâm triển khai; thực hiện phối hợp với các sở, ngành tại địa phương, các cơ quan báo, đài, truyền thông thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú, tập trung vào việc phổ biến Luật BHXH, Luật BHYT; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT. BHXH tỉnh đã tổ chức 13 Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, 01 Hội nghị đối thoại trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Lào Cai; 02 Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông cho các đại lý thu BHXH, BHYT. Duy trì thường xuyên hoạt động của trang thông tin điện tử, trả lời thư độc giả, gửi tin, bài cho báo địa phương và Trung ương. Đăng tải 198 tin bài, trả lời 55 câu hỏi; gửi và đăng 15 tin, bài trên website BHXH Việt Nam và Báo BHXH. Cấp phát 156.000 tờ rơi, tờ gấp, sổ tay về chính sách BHXH, BHYT. 
Năm 2016, BHXH tỉnh đã thu được 1.297.134 triệu đồng, tăng 112.105 triệu đồng (9,5%) so với năm 2015, đạt 99,5% kế hoạch. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn tới tay người hưởng. Đã tổ chức chi trả 1.476.967 triệu đồng; đảm bảo đầy đủ kịp thời quyền lợi cho người tham gia khám chữa bệnh BHYT và hưởng các chế độ BHXH, BH thất nghiệp. Khai thác phát triển được 135 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia BHXH, BHYT với 1.025 lao động. BHXH tỉnh đã thực hiện đôn đốc 693 đơn vị nợ trên 3 tháng, có 641 đơn vị nợ trên 3 tháng thực hiện nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 55.239 triệu đồng. Đã giải quyết hết số nợ của 3 đơn vị Công ty TNHH MTV Tây Bắc, Công ty CP Quốc tế An Khang và Công ty Cổ phần Thành Trung 68 ra khỏi danh sách nợ bảo hiểm.
Công tác giải quyết đơn thư, tiếp dân thường xuyên được chú trọng, thực hiện theo đúng quy định đã tiếp 49 lượt công dân và 09 đơn thư hỏi về các chế độ chính sách về bảo hiểm. Trong năm đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 108 đơn vị và phối hợp kiểm tra 30 đơn vị, đạt 109% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao. 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Giám đốc BHXH tỉnh
tặng quà tết tại Trường PTDTNT và THCS Xuân Hòa (Bảo Yên)
  Công tác tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành được đẩy mạnh, có nhiều kết quả đáng ghi nhận, từng bước đáp ứng yêu cầu quản lý và chỉ đạo của BHXH Việt Nam, trong đó nhận thức của công chức, viên chức có nhiều thay đổi tích cực; thủ tục hành chính được đơn giản; thời gian xử lý công việc được cắt giảm; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng. Đã có 1.461/1.918 (đạt 76,2%) các đơn vị thực hiện hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; khắc phục 88 sự có máy tính, nâng cấp thành công 67 lượt các phần nghiệp vụ; cài đặt phần mềm, hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT chuyển dữ liệu khám chữa bệnh lên Cổng tiếp nhận của ngành BHXH. Với những thành tích trên ngành BHXH tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Ban Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể có liên quan để triển khai nhiệm vụ của ngành ngay từ đầu năm; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người tham gia; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, hạn chế tình trạng mất cân đối quỹ BHYT. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và giảm tỷ lệ nợ đọng do BHXH Việt Nam giao; đảm bảo kịp thời kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định. Nâng cao năng lực quản lý quỹ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, ứng dụng hiệu quả các phần mềm do BHXH Việt Nam chuyển giao.
Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, phấn đấu 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phối hợp ngành Y tế hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh triển khai thực hiện có hiệu quả phần mềm giám định BHYT. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; Gắn kết chặt chẽ thực hiện các nội dung cải cách hành chính với duy trì, phát triển, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008; Phấn đấu cùng toàn ngành giảm thời gian thực hiện các thủ tục BHXH còn 45 giờ/năm. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng chuyên nghiệp cả về nội dung và hình thức, phấn đấu xây dựng Ngành ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ./.
 
 Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900