"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288058

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Hướng dẫn việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp

 Năm 2017 là năm tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, một trong những vấn đề cần được quan tâm trong các cấp công đoàn là giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh.

Để hướng dẫn trong hệ thống tổ chức Công đoàn toàn quốc thực hiện tốt công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp; căn cứ Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã quyết định ban hành Hướng dẫn số 254-HD/TLĐ ngày 03/3/2017 về giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII công đoàn Việt Nam, nêu rõ nguyên tắc, quy trình tiếp nhận, giải quyết, tham gia giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền các cấp công đoàn.
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh  triển khai thực hiện hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đặc biệt chú ý tập trung vào một số nội dung gồm: 
Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có trách nhiệm triển khai, phổ biến đầy đủ, kịp thời nội dung Hướng dẫn số 254 /HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở cấp mình và chỉ đạo, triển khai xuống cấp dưới để thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội cấp mình đảm bảo đúng hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt chú trọng việc theo dõi, tiếp nhận đơn KNTC, xử lý kịp thời; việc xem xét giải quyết đúng nguyên tắc, thẩm quyền của công đoàn cấp mình; việc chuyển đơn và tham gia với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết đơn KNTC; việc thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo. 
Các cấp công đoàn trong tỉnh cần tăng cường chủ động nắm chắc tình hình, nhất là về công tác tổ chức, theo dõi quản lý cán bộ chủ chốt, cán bộ trong quy hoạch nguồn nhân sự đại hội nhiệm kỳ tới và những người dự kiến là đại biểu đại hội công đoàn cấp trên, chú ý trọng điểm những nơi nội bộ thiếu thống nhất, có biểu hiện mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm hoặc có vấn đề phức tạp nảy sinh mà cán bộ đoàn viên phản ánh; làm tốt việc tiếp đoàn viên, CNVC LĐ, thực hiện tiếp nhận và phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo đầy đủ, kịp thời, đặc biệt thận trọng các đơn liên quan đến tổ chức, cán bộ, đại biểu dự đại hội công đoàn các cấp; Thực hiện chấm dứt kịp thời việc tiếp tục tố cáo trong các trường hợp tố cáo chính danh không có cơ sở, tố cáo không đủ điều kiện để giải quyết theo quy định của pháp luật, quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Hàng tháng, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc báo cáo nhanh kết quả tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cấp mình lên ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp để tổng hợp, báo cáo lên cấp trên. 
Như vậy, việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh cần được các cấp công đoàn đặc biệt chú ý thực hiện tốt, tăng cường trách nhiệm chỉ đạo của ban chấp hành, ban thường vụ và trách nhiệm tham mưu của ủy ban kiểm tra công đoàn cùng cấp, góp phần tổ chức thành công đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên cơ sở năm 2017.
                                                                                         
Bùi Thị Khánh Hà
LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900