"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288060

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Một số điểm hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

 Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 254/HD-TLĐ về sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Nội dung hướng dẫn sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ tập trung ở các điểm sau:

Thứ nhất: sửa đổi, bổ sung mục 29.2 (chương VIII) về nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo Điều 41- Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn cụ thể về 3 nhiệm vụ: 
+ Tổ chức kiểm tra và kiến nghị xử lý kịp thời tổ chức, cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của công đoàn;
+ Giám sát ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức Công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước;
+ Tham mưu xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm.
Thứ hai: bổ sung mục 29.8 và mục 29.9 (chương VIII) về quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn theo điều 42 Điều lệ công đoàn Việt Nam. 
+ Mục 29.8 hướng dẫn bổ sung quyền của Ủy ban kiểm tra công đoàn được giám sát ủy viên Ban chấp hành công đoàn, cán bộ công đoàn cùng cấp và tổ chức công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, các quy định của tổ chức Công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước.
+ Mục 29.9 hướng dẫn bổ sung quyền của Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn khi có vi phạm theo quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Như vậy, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã được hướng dẫn cụ thể hơn về một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI./.
 
Bùi Thị Khánh Hà
LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900