"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 25/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288057

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Về thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

 Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quy định này là tổ chức, tập thể ban chấp hành, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, là cán bộ công đoàn giữ chức vụ bầu cử hoặc bổ nhiệm vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Công đoàn, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đối với cán bộ công đoàn chuyên trách không giữ chức vụ hoặc giữ chức vụ bổ nhiệm nếu vi phạm kỷ luật thì thực hiện theo Luật Cán bộ công chức hoặc Luật Viên chức (tùy thuộc vào ngạch bậc của cán bộ); đối với viên chức (hợp đồng lao động) thuộc các đơn vị sự nghiệp, đơn vị kinh tế của Công đoàn thực hiện theo Luật Viên chức và các quy định của Nhà nước về xử lý kỷ luật. 
Chương II (từ điều 3 đến điều 7 Quy định) nêu rõ thẩm quyền xử lý kỷ luật, trong đó có thẩm quyền đề nghị xử lý kỷ luật của các cấp công đoàn (điều 3) và phân rõ thẩm quyền xử lý kỷ luật của các cấp công đoàn từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (điều 4), Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (điều 5), Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (điều 6) và Công đoàn cơ sở (điều 7).
Thời hạn và hồ sơ, nguyên tắc, thủ tục xử lý kỷ luật và việc khiếu nại, được quy định tại chương III (điều 8 đến điều 11). 
Việc hướng dẫn và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy định này, được giao cho Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
 
Bùi Thị Khánh Hà
LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900