"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 18/03/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 187089

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Hiệu quả trong thực hiện mô hình tuyên vận tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà

 Trong những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Bảo Nhai đã có nhiều cố gắng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban tuyên vận đã tham mưu đắc lực trong thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nhất là trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. 

Bảo Nhai là xã vùng thấp, nằm ở phía nam, cửa ngõ của huyện Bắc Hà có tổng diện tích đất tự nhiên là 6.297 ha. Dân số toàn xã hiện có 1.535hộ/ 6.478 khẩu với 11 dân tộc anh em cùng chung sống trên địa bàn 19 thôn bản. Dân tộc kinh chiếm 55%, dân tộc Mông chiếm 19%, dân tộc Nùng chiếm 11% còn lại là các dân tộc khác. Toàn đảng bộ có 245 đảng viên sinh hoạt ở 25 chi bộ trực thuộc. Có thể nói, sau 5 năm thực hiện thí điểm, đến nay mô hình tuyên vận đã khẳng định sự vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng về công tác tư tưởng, dân vận vào điều kiện thực tiễn của xã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 
Quang cảnh hội nghị tuyên vận tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà
Hiện nay xã Bảo Nhai có 19 tổ tuyên vận thôn, bản với 57 tuyên truyền viên. Thực hiện mô hình tuyên vận, năm 2017 xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà đã tiến hành sắp xếp Ban tuyên vận, phó ban chuyên trách của Ban tuyên vận xã chịu trách nhiệm tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện về toàn bộ công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Ở cấp thôn thành lập các Tổ tuyên vận với nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên và cán bộ dân vận trong thôn, xã, đặt dưới sự lãnh đạo của đồng chí Bí thư chi bộ thôn. Có thể khẳng định rằng việc sắp xếp, sáp nhập 2 tổ chức tuyên giáo và dân vận ở cấp xã thành ban tuyên vận và thành lập tổ tuyên vận cấp thôn là hợp lý, phù hợp với điều kiện của xã Bảo Nhai, từ đó đã tạo nên sự thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện, đánh giá công tác tuyên truyền, vận động. Mô hình tuyên vận góp phần quan trọng nâng cao năng lực thực tiễn, nhất là kỹ năng tổng hợp, phân tích, thuyết trình, sử dụng công nghệ thông tin, bản lĩnh chính trị và cơ hội phát triển cho đội ngũ cán bộ xã Bảo Nhai. 
Trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đối với công tác tuyên vận được nâng cao và thực hiện thống nhất, phối hợp chặt chẽ theo chức năng, nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực, chủ động, trực tiếp tổ chức thực hiện mô hình tuyên vận. Vai trò của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được phát huy theo quy chế, chức năng, nhiệm vụ trong một khối thống nhất dưới sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với thành viên ban tuyên vận, tổ tuyên vận để thực hiện công tác tư tưởng, dân vận của Đảng ở cơ sở. 
Việc tổ chức hội nghị tuyên vận ở xã được thực hiện nền nếp hàng tháng góp phần quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Các nội dung công tác tuyên giáo, dân vận được đổi mới căn bản, có chiều sâu, được lượng hóa hàng tháng. Việc chuyển tải thông tin, chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, của địa phương tới nhân dân được thực hiện thống nhất, nền nếp hàng tháng tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là trong xây dựng nông thôn mới. Thế mạnh của các loại hình tuyên truyền, vận động tại cơ sở được phát huy, trong đó, hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đóng vai trò chủ đạo.
Trong 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy xã Bảo Nhai, Ban tuyên vận đã chủ trì phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân.  Nội dung tuyên truyền được chắt lọc thiết thực, phù hợp với đối tượng người dân tại thôn, bản. Hình thức tuyên truyền phong phú, dễ nhớ, dễ hiểu; khai thác, tận dụng tốt các loại hình tuyên truyền như: Loa truyền thanh, pa nô, áp phích, tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.. Vì vậy, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong xã đã nâng cao nhận thức chính trị, tự giác chấp hành các chủ trương đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và của địa phương. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã có nhiều tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia ủng hộ vật liệu, hiện vật, ngày công, hiến đất, cây hoa mầu, cây ăn quả các loại để làm đường liên thôn, liên xã, nhà văn hóa, xây dựng trường học... Cụ thể trong 5 năm quan đã tuyên truyền, vận động nhân dân tại 19/19 thôn bản đổ bê tông được 24,5 km đường trục xã, liên xã; 11,6 km đường trục thôn; 9,1 km đường ngõ xóm, liên gia; xây dựng được 09 nhà văn hóa thôn kiên cố; làm được 173 nhà tiêu hợp vệ sinh; 432 chuồng trại nuôi nhốt gia súc hợp vệ sinh; đào được 192 hố thu gom rác thải; nhân dân đóng góp được 8.905 triệu đồng; 13.445 ngày công lao động; hiến 4.130 m2 đất và lắp đạt hệ thống chiếu sáng; lát vỉa hè 2 bên đường tại thôn Bảo Tân 1, Bảo Tân 2, đèn đường trục thôn Nậm Khắp Trong và Khởi Xá Trong, đời sống nhân dân và bộ mặt các thôn đã có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm, cụ thể tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 32% đến năm 2015 giảm còn 8,78%.   
Trong 5 năm qua, Ban tuyên vận xã tổ chức được trên 50 buổi tuyên truyền qua hội nghị tuyên vận hằng tháng, quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết tại tổ tuyên vận; biên tập được 155 tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động; biên tập và phát 143 tin, bài trên hệ thống loa truyền thanh xã, đã có 354 lượt cán bộ Ban tuyên vận trực tiếp xuống cơ sở tuyên truyền 626 cuộc cho 43.353 lượt người nghe; chủ trì phối hợp với các nhà trường, các đơn vị tổ chức được 21 buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao, chiếu phim, thông tin lưu động tại trung tâm xã; kẻ vẽ, in treo được 211 tranh cổ động, băng rôn các loại. Tổ tuyên vận thôn đã tập hợp, điều hành các lực lượng tuyên truyền trong thôn tổ chức được 6.287 buổi tuyên truyền trực tiếp cho nhiều đối tượng người dân; biên tập và phát trên loa truyền thanh được 179 tin tuyên truyền; tổ chức được 156 buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; trực tiếp nắm bắt, tuyên truyền và giải quyết được 104 vụ khiếu nại của người dân về các vấn đề diễn ra trong thôn; treo được 132 tranh cổ động, băng zôn tuyên truyền. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng luật, đúng nguyên tắc, thấu tình, đạt lý. Tổ chức tốt các đợt tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý ở cơ sở thôn, bản. Đồng thời tổ chức tốt các đợt tiếp xúc cử tri nắm bắt và trả lời kịp thời tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, của cử tri. Trong 5 năm tiếp nhận 25 đơn, đã giải quyết dứt điểm 25 đơn, không để tồn đọng. 
Công tác tuyên vận tại xã Bảo Nhai trong những năm qua đã được triển khai và đi vào hoạt động nền nếp, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và tư tưởng của cán bộ và nhân dân, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đoàn kết gắn bó cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng quê hương phát triển. Có được như vậy là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban tuyên vận, tổ tuyên vận đóng vai trò nòng cốt xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động. Đặc biệt là các tổ tuyên vận bằng nhiều hình thức khác nhau, thời điểm khác nhau, địa điểm khác nhau, vừa tuyên truyền, vừa vận động để mọi người dân tự ý thức được việc làm của mình từ đó tự giác, tự nguyện thực hiện. Guồng máy Ban tuyên vận đã hoạt động khá trơn tru, vừa làm nhiệm vụ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền chung và vận động quần chúng ở cơ sở, vừa trực tiếp làm công tác thông tin, tuyên truyền miệng, nắm bắt, ổn định dư luận xã hội. Hiệu quả của mô hình được khẳng định qua thực tiễn và có thể coi là bước đột phá trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên địa bàn xã Bảo Nhai. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực trong công tác tham mưu cho cấp ủy, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động được theo hướng toàn diện, có chiều sâu, Ban tuyên vận xã và các tổ tuyên vận xã Bảo Nhai quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm góp phần quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị, quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương./.
 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900