"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 25/06/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 211568

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

GIAO BAN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 TỈNH TÂY BẮC

  Ngày 14, 15 tháng 4 năm 2017, tại tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị giao ban của 6 LĐLĐ tỉnh Khu vực Tây Bắc gồm: Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình và Yên Bái. Hội nghị đã tập trung trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của công đoàn gắn với việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chính trị và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh. 

Các đ/c chí lãnh đạo LĐLĐ 6 tỉnh Tây Bắc trong Hội nghị giao ban tại Yên Bái
Đ/c Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị 
Liên đoàn lao động 6 tỉnh Tây Bắc hiện đang quản lý gần 300 nghìn đoàn viên. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tích cực chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thời gian qua, Công đoàn 6 tỉnh Tây Bắc thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị để chủ động, triển khai các nhiệm vụ, đề ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn của địa phương nhằm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức công đoàn, đáp ứng yêu cầu hoạt động trong giai đoạn mới. Liên đoàn Lao động 6 tỉnh Tây Bắc đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Kết quả có 98,7 % cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 72,3% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc; có 85,6% CĐCS đã xây dựng quy chế phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp; chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân đã có nhiều cố gắng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình 1468/CTr-TLĐ ngày 9/10/2013 của Tổng Liên đoàn “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”, đến nay số TƯLĐTT có chất lượng, có nhiều điều khoản quy định có lợi cho người lao động so với quy định của pháp luật ngày càng tăng. Tiêu biểu cho hoạt động này là LĐLĐ tỉnh Lào Cai năm 2017 đã có 100 % cơ quan, đơn vị tổ chức HNCBCC, 87% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị NLĐ; 99 % cơ quan, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại và 99% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác ... Hoạt động tư vấn pháp luật của LĐLĐ 6 tỉnh được đẩy mạnh, 3 tháng đầu năm 2017 đã tư vấn cho 384 lượt người, tạo điều kiện cho CNLĐ hiểu biết về pháp luật, chế độ chính sách, giảm thiếu đơn thư khiếu lại không cần thiết.
Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, quyền lợi được đảm bảo, phúc lợi được tốt hơn. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động được các cấp công đoàn chú trọng, quan tâm, đã tổ chức thăm hỏi và phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt việc thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ trong dịp tết Nguyên đán 2017. Đặc biệt tổ chức tốt "Tết Sum vầy" năm 2017 cho công nhân lao động tại doanh nghiệp. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chính quyền đồng cấp phát động các cuộc vận động, các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, của ngành và của địa phương.  Công đoàn đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong việc chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, người lao động về Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của người lao động; tuyên truyền các quy định về phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, chấp hành Luật giao thông và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các giải thể thao mừng Đảng, mừng Xuân do địa phương tổ chức được CVNCLĐ hưởng ứng nhiệt tình. Đồng thời, kịp thời kiện toàn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh công đoàn theo đúng quy định.
LĐLĐ 6 tỉnh trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên tỉnh Yên Bái
Các hoạt động nhân đạo từ thiện được các cấp công đoàn 6 tỉnh tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhân dịp các ngày lễ, tết, tháng công nhân đã tổ chức thăm hỏi tặng trên 5.000 xuất quà trị giá gần 3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 58 nhà Mái ấm công đoàn với số tiền hỗ trợ 1,74 tỷ đồng; trao hơn 9.000 cuốn vở cho học sinh nghèo, 2.515 áo ấm cho con em CNLĐ... Vận động CNVCLĐ ủng hộ Quỹ vì người nghèo, quỹ Tấm lòng vàng, Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa với số tiền gần 20 tỷ đồng. Nhân dịp tổ chức Hội nghị giao ban 6 tỉnh Tây Bắc năm 2017 tại Yên Bái, công đoàn 6 tỉnh tổ chức trao 02 nhà Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Bình và TP Yên Bái với trị giá 60 triệu đồng/nhà ...Đặc biệt, tết Nguyên đán 2017, công đoàn 6 tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động trong “Tết sum vầy” cho công nhân lao động tại doanh nghiệp. Các cấp công đoàn phát động các phong trào thi đua yêu nước với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”... Công đoàn 6 tỉnh đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong việc chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tới đoàn viên, người lao động đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Liên đoàn Lao động 6 tỉnh tích cực chỉ đạo việc tổ chức xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Tổng hợp kết quả phân xếp loại CĐCS năm 2016: Có 83,7% công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh, 14,1% công đoàn cơ sở xếp loại Khá, 2,2% công đoàn cơ sở xếp loại Trung bình, không có công đoàn cơ sở xếp loại yếu, kém. Tổng kết phong trào thi đua năm 2016 có 14 đồng chí được Tổng Liên đoàn Lao động tặng Bằng lao động sáng tạo, (trong đó tỉnh Lào Cai có 11 đồng chí); 6 LĐLĐ tỉnh vùng Tây Bắc  đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 14 cờ và 89 bằng khen toàn diện, trong đó có LĐLĐ tỉnh Lai Châu được tặng Cờ dẫn đầu Cụm và LĐLĐ tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn diện.
 
Lãnh đạo LĐLĐ 6 tỉnh trao hỗ trợ làm nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên tỉnh Yên Bái
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Lào Cai giao lưu văn nghệ với 6 LĐLĐ các tỉnh Tây Bắc
Công tác vận động quần chúng được quan tâm, tập trung tuyên truyền, giáo dục để công nhân, viên chức, lao động tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên, gắn liền với các hoạt động của tổ chức công đoàn. Thực hiện trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với công tác xây dựng Đảng, công đoàn các cấp đã giới thiệu trên 3.000  đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, trong đó có 2.752 đảng viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; tích cực tham gia góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng đảng, nhà nước trong sạch vững mạnh. Bên cạnh đó, Công tác tuyên truyền giáo dục đã được các cấp công đoàn các tỉnh đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia học tập các Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 12-CT/TW của Bộ Chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị 52-CT/TW của Ban Bí thư  về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất"; tuyên truyền, phổ biến đến người lao động về nội dung Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động....
 
Các đồng chí lãnh đạo 6 tỉnh tặng hoa chúc mừng các đoàn vận động viên tham gia giải cầu lông
Nằm trong chương trình các hoạt động giao ban, đã tổ chức Giải cầu lông cán bộ chuyên trách công đoàn 6 tỉnh Tây Bắc. Cũng trong dịp này, công đoàn 6 tỉnh đã trao 2 nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên công đoàn Đàm Thị Thanh - Đoàn viên CĐCS Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái và đoàn viên Nguyễn Tiến Mạnh CĐCS Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Yên Bình với tổng số tiền 120 triệu đồng. Đồng thời, tổ chức giao lưu văn nghệ, với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi tổ chức Công đoàn Việt Nam.
 
Bài Thành Công, LĐLĐ Lào Cai
 Ảnh: Thành Công, Văn Tâm, Kim Dung 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900