"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 25/06/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 211409

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

CHẾ ĐỘ CHI CÔNG TÁC PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ CHI HỘI NGHỊ

 Ngày 28/4/2017, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC về chế độ thanh toán công tác phí, chế độ chi hội nghị. Theo đó Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định:

1. Chi công tác phí:
- Đối với cán bộ, công chức, viên chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên mà tự túc bằng phương tiện cá nhân của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
- Mức phụ cấp lưu trú để trả cho người đi công tác: 200.000 đồng/ngày.
- Mức 250.000 đồng/người/ngày áp dụng cho cán bộ, công chức đi công tác thực tế trên biển, đảo (áp dụng cho cả những ngày làm việc trên biển, đảo, những ngày đi, về trên biển, đảo). 
- Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ bằng một trong 2 hình thức sau:
+ Thanh toàn theo hóa đơn thực tế;
+ Thanh toán theo mức khoán: Từ 300.000,đ đến 1.200.000,đ, tùy theo chức vụ, vùng đến công tác.
2. Chi hội nghị:
- Chi giải khát giữa giờ: 20.000 đồng/1 buổi (nửa ngày)/đại biểu.
- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không trong danh sách trả lương của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp theo mức khoán như sau:
+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương: 200.000 đồng/ngày/người;
+ Cuộc họp tổ chức tại địa điểm nội thành, nội thị của thành phố trực thuộc tỉnh; tại các huyện, thị xã thuộc tỉnh: 150.000 đồng/ngày/người;
+ Riêng cuộc họp do xã, phường, thị trấn tổ chức (không phân biệt địa điểm tổ chức): 100.000 đồng/ngày/người.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 01/7/2017
Chi tiết, cụ thể tìm đọc Thông tư tại mục tra cứu văn bản.
                                                                   Biên tập: Thành Công
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900