"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197400

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Cách tính lương từ 1/7/2017

   Ngày 12/5/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở theo quy định của Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó cách tính lương như sau:

Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x Hệ số lương hiện hưởng
b) Công thức tính mức phụ cấp:
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 = Mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng) x Hệ số phụ cấp hiện hưởng
- Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 = Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 + Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017 (nếu có) + Mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2017 (nếu có)      x Tỷ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định
Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2017
Chi tiết Thông tư 02 xem tại Mục: Tra cứu văn bản 
Biên tập: Thành Công
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900