"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 25/06/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 211409

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Lào Cai: Hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp

 Ngày 13/4/2017, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND phê duyệt dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020. Các doanh nghiệp thực hiện dự án trong các khu công nghiệp nằm trong lộ trình đánh giá và đổi mới công nghệ sản xuất, cụ thể như sau:

- Phạm vi: Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
- Đối tượng: Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2020.
- Mức hỗ trợ: Tùy thuộc vào mức độ đổi mới công nghệ của từng doanh nghiệp.
- Tổng kinh phí thực hiện cho cả giai đoạn 2017-2020 là 290 tỷ đồng; trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 90 tỷ đồng, doanh nghiệp đối ứng 200 tỷ đồng.
Thực hiện thành công Dự án hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ góp phần giúp doanh nghiệp sản xuất cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố, duy trì và mở rộng thị phần của sản phẩm; đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên nhiên liệu; cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao mức độ an toàn sản xuất cho người và thiết bị, giảm tác động xấu đến môi trường đồng thời xây dựng ngân hàng dữ liệu về hiện trạng công nghệ của các doanh nghiệp phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai.
 
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900