"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 25/06/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 211409

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Tăng số tiền đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2017 với nhiều đối tượng

Từ ngày 01/7/2017, tiền lương cơ sở sẽ điều chỉnh từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/tháng (Nghị định 47/2017/NĐ-CP) nên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của nhiều đối tượng cũng được điều chỉnh tăng theo quy định này. 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 85 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 89 Luật bảo hiểm xã hội 2014, số tiền đóng BHXH bắt buộc sẽ tăng từ ngày 01/7/2017 đối với các đối tượng sau đây:

Đối tượng

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2017

Số tiền đóng BHXH bắt buộc từ ngày 01/7/2017

Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn

1.300.000 đồng/tháng

1.300.000 x 8% = 104.000 đồng/tháng

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định

Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

(Nếu tiền lương từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ tính là 26.000.000 đồng/tháng).

Tiền lương (lương và phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới: 1.300.000 đồng/tháng) x 8%

 

 

Lưu ý: Hiện nay, người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định đã có mức lương tính đóng BHXH bắt buộc từ 26.000.000 đồng/tháng trở lên thì đến ngày 01/7/2017 mức lương tính đóng BHXH bắt buộc được giữ nguyên, số tiền đóng BHXH bắt buộc hằng tháng cũng được giữ nguyên như hiện hành.

Thành Công

(Nguồn từ Thư viện Pháp luật) 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900