"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197401

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp

 Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

Theo kế hoạch, đại hội Công đoàn các cấp sẽ bắt đầu từ quý II/2017 đến cuối quý II/2018 và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến vào đầu quý III/2018. Để góp phần vào thành công của đại hội các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023.
Theo đó, công tác tuyên truyền về đại hội Công đoàn các cấp sẽ gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; kết hợp triển khai “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận 79-KL/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn dưới mọi hình thức, nhất là các thông tin trên phương tiện truyền thông hiện nay. Nêu cao tinh thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.
Việc tuyên truyền về đại hội Công đoàn các cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt. Tùy thời điểm, các cấp Công đoàn sẽ cụ thể hóa các nội dung và hình thức hoạt động tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của các cấp công đoàn. Các đợt tuyên truyền được chia làm 3 đợt như sau:
Đợt 1: Tuyên truyền về đại hội CĐCS và Công đoàn cấp trên cơ sở (Từ quý II/2017 đến hết tháng 12/2017) .
Tập trung phản ánh các phong trào thi đua của đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Tuyên truyền kết quả tổ chức đóng góp ý kiến của cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ vào các văn bản dự thảo trình đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tập trung phản ánh nội dung đóng góp về những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động , điều kiện sống và sinh hoạt… kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Giới thiệu những tấm gương tiêu biểu của các tập thể và cá nhân CNVCLĐ có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội Công đoàn các cấp.
 Đợt 2: Tuyên truyền về Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai (Từ tháng 01/2018 đến hết tháng 4/2018). 
* Trước khi khai mạc Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
Tuyên truyền rộng rãi theo Đề cương tuyên truyền Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai; về lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và Công đoàn Lào Cai; các kỳ đại hội Công đoàn Lào Cai. Tuyên truyền về những kết quả nổi bật của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Lào Cai trong nhiệm kỳ (2013 - 2018) và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Lào Cai trong nhiệm kỳ tới (2018 - 2023).
Tổ chức phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, có nhiều công trình, sản phẩm mới, đăng ký gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.
Triển khai các cụm pa nô tại các trung tâm đô thị, các trục đường lớn và nơi diễn ra Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao tại các cơ sở lớn có đông CNLĐ và các hoạt động giao lưu, đối thoại trên địa bàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ chào mừng đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
 
* Trong thời gian diễn ra Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
Phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đối với Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Lào Cai. Tuyên truyền thành tích nổi bật của CNVCLĐ chào mừng Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Lào Cai. Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ về dự Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai trên Trang Website, Báo Lào Cai...
Phối hợp với các ngành chức năng như: Văn hoá, Thông tin truyền thông, Báo Lào Cai, Đài PT-TH tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin cổ động như: Treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn tuyên truyền về Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai tại tất cả các cơ quan, công sở, đơn vị; các trung tâm, thành phố, thị trấn, các trục đường phố chính, các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
 
 
* Sau Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.  
Tổ chức các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai. Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Lào Cai nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai. Tổ chức nghiên cứu và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai. Tuyên truyền việc phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng trong đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai.
Đợt 3: Tuyên truyền về Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (Từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2018)
 Phản ánh tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đối với Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền thành tích nổi bật của CNVCLĐ chào mừng Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Phối hợp với các ngành chức năng như: Văn hoá, thông tin truyền thông, báo chí, phát thanh, truyền hình tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin cổ động. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Thông báo nhanh về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hướng dẫn học tập Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
Công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ở mỗi cấp.
 
Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900