"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197401

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ toàn tỉnh

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều Chương trình, đề án về  tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đặc biệt là từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đợt một, LĐLĐ tỉnh đang tập trung triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng đời sống văn hoá cho người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định số: 781/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
 Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm LĐLĐ tỉnh đã thực hiện tốt sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh uỷ Lào Cai và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, HĐPBGDPL tỉnh tiến hành kiện toàn lại Ban chỉ đạo đồng thời tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm chú trọng xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của người lao động và dư luận xã hội, nhất là công nhân lao động trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. Tiếp tục duy trì đội ngũ báo cáo viên công đoàn tỉnh Lào Cai với 28 đồng chí là cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp. Các công đoàn cấp trên cơ sở đã kiện toàn, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật với 1.053 đồng chí phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở. 
 Song song công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức triển khai kế họach tuyên truyền trong năm cho toàn thể các đồng chí cán bộ công đoàn chủ chốt trong hệ thống công đoàn của tỉnh, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt I và triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”năm 2017 tới 100% các cấp công đoàn trong tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Chương trình 1027/CTr-BCH về đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động năm 2017 triển khai đến các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp xây dựng, quản lý các “Tủ sách pháp luật”, “Ngăn sách pháp luật” để phục vụ cho người lao động có điều kiện học tập, nghiên cứu ngay tại cơ sở. Hiện nay toàn tỉnh đã có 1.050 tủ sách, ngăn sách pháp luật với tổng số 2.121 đầu sách pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tổ công đoàn gắn với những ngày lễ kỷ niệm và định hướng công tác tuyên truyền cao điểm trong tháng công nhân năm 2017 được 1.794 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ cho 140.719 lượt đoàn viên và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, treo gần 1.300 băng zôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo không khí phấn khởi hăng hái thi đua lao động, sản xuất, công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Văn phòng Tư vấn pháp luật tiếp tục nắm bắt tình hình quan hệ lao động ở cơ sở, doanh nghiệp; kịp thời tuyên truyền các văn bản hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động; Văn phòng Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh đã tư vấn  cho 17 đoàn viên, CNVCLĐ về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động  như: trợ cấp thôi việc, hợp đồng lao động và chế độ thai sản, đã hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.  
LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với  Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng PT-TH  của tỉnh. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng đặc biệt là có một trang về chính sách - pháp luật. Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 đã đăng tải trên 400 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, trang Website Công đoàn Lào Cai....trong đó có trên 30 tin, bài ảnh đăng về chính sách pháp luật và các văn bản mới về chế độ chính sách. Trung bình mỗi tháng có khoảng trên 6.000 lượt người truy cập trang Website Công đoàn Lào Cai. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tổ chức công đoàn đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ. Tạo được sự chuyển biến mạnh về sự hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. 
Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy phổ biến giáo dục pháp luật các cấp và các báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Vận động các cấp công đoàn xây dựng thêm các tủ sách, ngăn sách về chính sách, pháp luật để phục vụ cho CNVCLĐ. Tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt II năm 2017. 
Bài:  P.T(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900