"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197404

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Bắc Hà

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Thị trấn Bắc Hà, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017, trong 5 năm qua,  mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, song với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nên đã đạt và vướt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Trong hoạt động thể hiện tính đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, phát huy quyền dân chủ của từng đoàn viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được đẩy mạnh; Các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia và đạt kết quả tốt. BCH Công đoàn thực sự là trung tâm thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với lãnh đạo Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND Thị trấn. Tích cực phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời, có ý nghĩa, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác vận động đoàn viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

 
Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ huyện, Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn tặng hoa chúc mừng BCH CĐCS Thị trấn Bắc Hà khóa V,nhiệm kỳ 2017-2022
Với số lượng 24 đoàn viên công đoàn, tỷ lệ đoàn viên có trình độ đại học, cao đẳng chiếm 56,9%; tỷ lệ đoàn viên có trình độ cao cấp, trung cấp, sơ cấp chính trị chiếm  91,6%; 100% đoàn viên tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Trong nhiệm kỳ đã có 32 lượt đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lương đúng kỳ hạn, 4 đoàn viên được nâng lương trước hạn, chuyển ngạnh công chức, phụ cấp chức vụ cho hàng chục CNVCLĐ. Với mức thu nhập ổn định, cùng với các chế độ chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền Thị trấn nên đời sống đoàn viên được nâng lên rõ rệt. 
Công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn đã đề xuất, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thị trấn tạo điều kiện cho 10 đoàn viên đi học tập nâng cao trình độ về chuyên môn cũng như lý luận chính trị. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, qui hoạch nguồn cán bộ quản lý, tỷ lệ nữ, tỉ lệ dân tộc cho cán bộ đoàn viên và người lao động. Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ- CP của Chính phủ về việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, công đoàn đã phối hợp cùng UBND Thị trấn tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức hằng năm. 
CĐCS thường xuyên thăm hỏi động viên mỗi khi có đoàn viên ốm đau, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hiếu hỷ. Kết quả trong nhiệm kỳ công đoàn đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ trên 40 lượt ĐVCĐ và người thân trị giá trên 10 triệu đồng. Nhằm nâng cao nhận thức cũng như học hỏi nâng cao năng lực công tác, trong nhiệm kỳ qua Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức cho CNVCLĐ đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại một số tỉnh trong nước và nước ngoài được 3 đợt. Qua các chuyến tham quan học tập kinh nghiệm đã đem lại niềm phấn khởi, tin tưởng hăng say cho công việc trong mỗi đoàn viên, đồng thời học tập được rất nhiều kinh nghiệm của đơn vị bạn để vận dụng vào trong các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào của công đoàn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nên trong nhiệm kỳ qua 100% cán bộ đoàn viên Công đoàn tham gia hưởng ứng tích cực các đợt phát động ủng hộ, quyên góp của tỉnh, huyện và các ban ngành đoàn thể với tấm lòng tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Trong nhiệm kỳ qua, tổng số tiền đã quyền góp ủng hộ các loại quỹ nhân đạo, từ thiện là 76.780.000 đồng.
Vận động 100% đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực đăng ký và tự giác “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xây dựng khẩu hiệu chuẩn mực đạo đức chung cho cán bộ, CNVCLĐ trong cơ quan rèn luyện và học tập. Trong nhiệm kỳ đã có 01 đoàn viên đạt giải nhất toàn huyện, 01 đoàn viên đạt giải nhì toàn tỉnh cuộc thi viết về  “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác giúp đỡ những đoàn viên ưu tú làm nguồn phát triển Đảng. Trong nhiệm kỳ đã giúp đỡ, giới thiệu 5 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 05 đồng chí đều được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. 
Trong 5 năm qua, CĐCS thị trấn đã tổ chức tuyên truyền được trên 20 buổi thu hút trên 400 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Nhờ làm tốt công tác quán triệt triển khai các chỉ thị, nghị quyết nên tình hình tư tưởng cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ ổn định, có lập trường tư tưởng vững vàng, yên tâm công tác; chấp hành tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn. Đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Trong nhiệm kỳ không có cán bộ đoàn viên công đoàn nào vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.  Phong trào xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, thực hiện tốt nếp sống mới ở khu dân cư, chấp hành các quy ước, hương ước của tổ dân phố được đoàn viên công đoàn ủng hộ và thực hiện tốt. Hàng năm việc đánh giá, phân loại xếp loại tổ chức công đoàn cơ sở đều được công đoàn cấp trên công nhận là đơn vị vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua có nhiều tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua và được khen thưởng. 
Do nhận thức đúng và tổ chức quán triệt triển khai, thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo Nghị quyết Công đoàn các cấp vào điều kiện thực tế của cơ sở; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt của BCH Công đoàn, phát huy được sức mạnh đoàn kết của toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ; tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát huy có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng cho nên trong nhiệm kỳ qua, công đoàn cơ sở Thị trấn Bắc Hà đã đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Đây là tiền đề quan trọng cho việc xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch hoạt động công tác Công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
 
Đồng Hồng - LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900