"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230129

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh

 Năm 2017 là năm  diễn ra đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoan Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, là năm thứ hai thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền đến tận cơ sở, thực hiện đổi mới hình thức tuyên truyền, hướng về cơ sở, về người lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền kịp thời về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Hàng tháng đã định hướng các nội dung tuyên truyền, triển khai đến các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, kịp thời tổng hợp báo cáo các đề xuất kiến nghị của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ, bám sát định hướng tuyên truyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, của LĐLĐ tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm, tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn đã tổ chức tuyên truyền được 2.202 buổi, thu hút 55.127 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn các cấp tiến hành từ quý II/2017 đến cuối quý II/2018 và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam dự kiến vào đầu quý III/2018. Để góp phần vào thành công của đại hội các cấp, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018- 2023. Việc tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp sẽ diễn ra theo nhiều đợt. Từng thời điểm, các cấp Công đoàn sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp cần coi trọng chất lượng, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” để Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ở mỗi cấp.
Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVCLĐ. Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu quả. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đoàn viên công đoàn hằng năm. Thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
Các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong “Tháng công nhân” năm 2017, tuyên truyền pháp luật đợt I năm 2017; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, đơn vị, sinh hoạt tổ công đoàn... gắn với những ngày kỷ niệm được 1.794 buổi thu hút 140.719 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, CNVCLĐ về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng xã hội học tập, vận động CNLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải học tập, coi học tập là điều kiện tiên quyết để trở thành người lao động có tri thức, có văn hóa để đảm bảo việc làm và thu nhập. Theo báo cáo của các cấp công đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2017 đã có 5.227 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 
Trong Tháng công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2017, LĐLĐ tỉnh thực hiện 01 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; ra trang báo về các hoạt động nhân Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; có 72 tin, bài, ảnh viết về các hoạt động của các cấp công đoàn, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiến tiến đăng tải trên các trang Website Công đoàn Lào Cai; có 18 tin, bài, ảnh đăng trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cổng thông tin điện tử công đoàn Việt Nam, đã có gần 1.000 băng zôn, panô, áp phích được treo trên các trục đường chính, các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn tổ chức 1.089 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 34.395 lượt CNVCLĐ tham gia. 
Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ mỗi người tiết kiệm 30.000 đồng ủng hộ, xây dựng Qũy xã hội Công đoàn Lào Cai. Trong tháng 5 năm 2017, CNLĐ toàn tỉnh ủng hộ Qũy xã hội Công đoàn Lào Cai được hơn 181triệu/1.400 triệu đồng của kế hoạch cả năm; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 10 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tai nạn lao động; LĐLĐ tỉnh đã trích từ quỹ “Mái ấm Công đoàn Lào Cai” hỗ trợ 305 triệu đồng cho 13 hộ gia đình CNVCLĐ xây mới 11 nhà và sửa chữa 3 nhà Mái ấm Công đoàn; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 07 đoàn viên công đoàn bị mắc bệnh hiểm nghèo, bị thiệt hại do thiên tai. LĐLĐ tỉnh đã biểu dương, khen thưởng 87 đoàn viên công đoàn là Công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015 – 2017. Phối hợp với sở Lao động TBXH tỉnh Lào Cai kiểm tra công tác ATVSLĐ tại 16 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. LĐLĐ tỉnh tổ chức 03 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ tại Công đoàn Công ty ApaTit Việt Nam, LĐLĐ huyện Bát Xát và LĐLĐ huyện Bảo Thắng. Các cuộc đối thoại đều có sự tham gia của cấp ủy, chính quyền ngành và các huyện, qua đối thoại đã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ. Cũng qua đó LĐLĐ tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền đã nắm và tháo gỡ, giải quyết nhiều vướng mắc của người lao động, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 
Các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Nhìn chung đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trên địa bàn được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Trong 6 tháng đầu năm có 1.090 CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao thu hút 22.487 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 12 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng phát thành- truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Kết quả tính đến tháng 6/2017 đã đăng tải 54 tin, bài, ảnh tin bài trên Báo Lào Cai; 16 tin, bài, ảnh trên Báo Lao động; 296 tin bài trên trang Website Công đoàn Lào Cai và nhiều tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.
Năm 2017 là năm có ý nghĩa vô cùng quan trọng, là năm diễn ra đại hội Công đoàn các cấp. Quán triệt và thực hiện Chương trình công tác của BCH LĐLĐ tỉnh Lào Cai đề ra, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ để công tác tuyên truyền phát huy hiệu quả, góp phần to lớn vào sự nghiệp giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam cũng như của tỉnh Lào Cai.
 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao bằng khen cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2017.
 Bài: Đồng Hồng, Ảnh: Phương Thúy
Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900