"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230131

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn ngành

Công đoàn Công ty Apatít Việt Nam tập trung chỉ đạo để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tại cơ sở

     Cùng với các công đoàn cơ sở trên toàn tỉnh, đến thời điểm này, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tại cơ sở, tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

     Bên cạnh việc thực hiện việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy vào phong trào CNVCLĐ; đánh giá đúng thực trạng tình hình công nhân, viên chức, lao động và kết quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở mỗi cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động  của các cấp công đoàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tất cả các nội dung chuẩn bị cho đại hội công đoàn cơ sở như xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các báo cáo trình đại hội, chuẩn bị nhân sự…đã được Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam triển khai kịp thời tới từng tổ công đoàn và các đoàn viên tại mọi bộ phận làm việc. Đồng thời, các chi nhánh sản xuất của Công ty đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hóa sản xuất, tạo không khí lao động sôi nổi. Tại chi nhánh tuyển Bắc Nhạc Sơn, trong điều kiện chung đang gặp nhiều khó khăn, ban lãnh đạo chi nhánh và tổ chức công đoàn đã dành sự quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua. Năm 2016, công nhân, viên chức, người lao động tại Chi nhánh Bắc Nhạc sơn đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi hơn 16 tỷ đồng. 
     Song song với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị đại hội một cách bài bản, kịp thời đến tất cả các đoàn viên, các tổ chức công đoàn trong hệ thống công đoàn công ty, quan tâm đến công tác nhân sự, đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo thành công cho đại hội với  phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Công ty được tổ chức sau khi đã tiến hành xong đại hội ở các CĐCS thành viên, CĐ bộ phận. Căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo đại hội CĐCS hoàn thành xong trong tháng 7/2017. 

Tin: Tạ Hường
(Đài PT-TH tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900