"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/07/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 216746

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Triển khai cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Lào Cai

      Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được triển khai từ tháng 8/2009 trên phạm vi toàn quốc. Ở Lào Cai đã gắn cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" để tuyên truyền, tạo hiệu ứng lan tỏa trên địa bàn khu dân cư, hình thành phong trào quần chúng về ý thức Người Việt dùng hàng Việt. Tổ chức Công đoàn Lào Cai và đoàn viên, CNVCLĐ đã hưởng ứng tích cực cuộc vận động này.

     Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương tuyên truyền, vận động, quán triệt đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn tổ chức thực hiện tốt Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ, tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng, hành động, trong việc sử dụng các hàng hoá nội địa và coi đây là hành động thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hoá tiêu dùng của người Lào Cai. Tích cực triển khai với giải pháp tuyên truyền vận động là chính, chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền vận động CNVCLĐ đồng tình ủng hộ và tạo ra sự thống nhất cao trong nhận thức và tư tưởng hành động trong việc mua sắm, tiêu dùng hàng hoá nội địa. Phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai và các đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh trong việc tuyên truyền thực hiện cuộc vận động.
      Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng của cuộc vận động đã được các cấp công đoàn quan tâm và chú trọng. Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, với nội dung đa dạng, phong phú thông qua các kênh tuyên truyền của báo cáo viên, qua các hội nghị, các lớp tập huấn, các buổi sinh hoạt công đoàn, các phương tiện thông tin đại chúng... Các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền tới đoàn viên, CNVCLĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, thực hiện mua sắm công và trang bị văn phòng, công sở. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về chất lượng, giá cả sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sản xuất nhất là những loại sản phẩm hàng hóa liên quan trực tiếp đến đời sống người lao động như lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, hàng tiêu dùng thiết yếu, giúp người lao động hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt nam trong tiêu dùng. Tuyên tuyền, vận động cho đoàn viên, CNVCLĐ nhận thức đúng về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động; vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ thường xuyên quan tâm và ưu tiên sử dụng hàng nội địa khi tiêu dùng cho gia đình, cá nhân. LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng như Báo Lào Cai, Đài phát thanh-truyền hình tỉnh và các đài truyền thanh- truyền hình đóng trên địa bàn tăng cường đẩy mạnh công tác tuyền truyền; thực hiện chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng Phát thanh - Truyền hình tỉnh hằng tháng, phối hợp với Báo Lào Cai ra 1/2 trang báo hàng tháng; tuyên truyền trên trang Website Công đoàn tỉnh Lào Cai cho người lao động nắm bắt được phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn toàn tỉnh, gắn với tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
       Có thể nói, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến nhận thức và hành động của đoàn viên, CNVCLĐ khi trang bị, mua sắm tài sản, đã ưu tiên lựa chọn những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ là hàng Việt Nam; người tiêu dùng ngày càng coi trọng việc lựa chọn các sản phẩm hàng nội địa khi mua sắm sinh hoạt gia đình. Đồng thời tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm tài sản công, các trang thiết bị văn phòng, công sở. 
       Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, CNVCLĐ. Phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể, tuyên truyền khuyến khích các chủ doanh nghiệp, người sản xuất kinh doanh hàng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Vận động đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ ưu tiên sử dụng hàng nội địa khi tiêu dùng cá nhân. Phối hợp với chính quyền đồng cấp vận động các cơ sở sản xuất, các cơ sở kinh doanh thương mại tổ chức đem hàng đến với người lao động tại các khu công nghiệp, nơi có đông gia đình CNLĐ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người lao động. Thông tin cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh biết và tìm mua hàng của các trung tâm thương mại đã cam kết giảm giá bán cho đoàn viên công đoàn. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, CNVCLĐ về công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính và đảm bảo chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước./.
 
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900