"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247849

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VINH QUANG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

Nguyễn Hữu Long

Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
 
Cùng với lịch sử phát triển của đất nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng có lịch sử riêng của mình cho thấy sự ra đời, trưởng thành, lớn mạnh của một tổ chức chính trị - xã hội. Điều lệ Công Đoàn Việt Nam được Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XI thông qua ngày 30/7/2013 khẳng định: Công đoàn Việt Nam, tiền thân là Công hội Đỏ Bắc Kỳ, được thành lập ngày 28/7/1929. Ngược dòng thời gian cách đây 88 năm, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời trong điều kiện hoàn cảnh, lịch sử cụ thể.
Từ cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ nhất (1897-1914), giai cấp công nhân Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1918-1930). Thời kỳ này, các đô thị và trung tâm công nghiệp cũng hình thành, có nơi tập trung hàng vạn người. Do bị cả thực dân và phong kiến bóc lột hà khắc, giai cấp công nhân Việt Nam đã vùng lên đấu tranh. Từ đấu tranh đã hình thành tính giai cấp và những người công nhân tập hợp lại thành tổ chức như các hội: Ái hữu, Tương tế, Phường hội, Nghiệp đoàn, Công hội… 
Đ/c Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
trao bức trướng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh cho LĐLĐ tỉnh
Tổ chức công đoàn sơ khai của phong trào công nhân Việt Nam xuất hiện từ năm 1920, do đồng chí Tôn Đức Thắng (nguyên là Chủ tịch nước VNDCCH) sáng lập. Sau khi bị trục xuất về nước vì tham gia ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga bằng hành động kéo cờ phản chiến ở biển Bắc Hải, năm 1920, đồng chí Tôn Đức Thắng về Sài Gòn vận động Thành lập Cộng hội bí mật. Với mục tiêu ‘‘tương trợ nhau đấu tranh bênh vực quyền lợi cho công nhân tranh đấu chống đế quốc, tư bản’’, Công hội bí mật là linh hồn của phong trào bãi công ở Sài Gòn - Chợ Lớn giai đoạn 1924-1925. Phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng phát triển. Cùng với việc thành lập tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Nguyễn Ái Quốc đã huấn luyện nhiều cán bộ ở Quảng Châu, Trung Quốc đưa về hoạt động trong nước, thâm nhập vào các khu lao động, các xóm thợ, xưởng máy, vận động tổ chức công nhân vào Công hội. Nhờ vậy tổ chức Cộng hội đã được thành lập ở các tỉnh miền Bắc, nhiều xí nghiệp đã có công hội như: nhà máy Diêm, hãng sửa chữa ôtô Aviát (Hà Nội ), nhà máy Sợi, nhà máy xi măng (Hải Phòng), Hòn Gai, Quảng Yên (khu mỏ Quảng Ninh... Công nhân làm việc ở các bến tàu, nhà ga cũng có tổ chức công hội; ở miền Nam, tổ chức công hội cũng đã hình thành và hoạt động, chủ yếu ở các khu Sài Gòn - Chợ Lớn và đồn điền cao su và nhiều nhà máy khác ở ba miền của đất nước ta. 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (đoàn viên công đoàn đầu tiên của Việt Nam khi Người gia nhập công đoàn Kim khí quận 17 Paris - Pháp năm 1919) là người đã đặt nền móng, xây dựng cơ sở lý luận và tổ chức cho sự ra đời tổ chức Công hội cách mạng ở Việt Nam mà cho đến nay những lời chỉ dẫn của Người vẫn là kim chỉ nam cho hoạt động công đoàn. Những năm tháng hoạt động trong phong trào công nhân và Công đoàn Quốc tế, Bác đã nghiên cứu hình thức, tổ chức Công đoàn ở các nước tư bản, thuộc địa và nửa thuộc địa. Từ đó rút ra kinh nghiệm thực tiễn đặt cơ sở lý luận và hình thức tổ chức cho Công đoàn Việt Nam
Trong tác phẩm: “Đường cách mệnh”, xuất bản năm 1927 Người viết “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ; bốn là để giữ gìn lợi quyền cho công nhân; năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. Có thể nói trên bước đường đi tới chủ nghĩa Mác - Lênin và thành lập các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quan tâm rất sớm tới tổ chức quần chúng của giai cấp Công nhân. Quá trình Người chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập một chính Đảng vô sản cũng là quá trình Người xây dựng cơ sở lý luận và biện pháp tổ chức Công đoàn cách mạng.
Từ những năm 1925-1928 nhiều Công hội bí mật đã hình thành do sự phát triển mạnh mẽ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Đặc biệt từ năm 1928, khi kỳ bộ Bắc kỳ của Việt Nam Cách mạng Thanh niên đồng chí Hội chủ trương thực hiện vô sản hóa thì phong trào đấu tranh của Công nhân Việt Nam ngày càng sôi nổi, thúc đẩy sự phát triển của tổ chức công hội lên một bước mới cả về hình thức lẫn nội dung hoạt động.
Năm 1929 là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động công hội ở nước ta phát triển sôi nổi nhất, đặc biệt là ở miền Bắc. Các cuộc đấu tranh của Công nhân nổ ra liên tục ở nhiều xí nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất hành động giữa xí nghiệp này với xí nghiệp khác trong cùng một địa phương và giữa địa phương này với địa phương khác.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân và tổ chức công hội đòi hỏi phải có một tổ chức, một Đảng thực sự cách mạng của giai cấp công nhân có khả năng tập hợp, lãnh đạo công nhân đấu tranh giành độc lập, tự do. Tháng 3/1929, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở Hà Nội; tiếp đến ngày 17/6/1929, Đông Dương cộng sản Đảng ra đời. Đông Dương cộng sản Đảng giao cho đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, ủy viên lâm thời phụ trách công tác công vận của Đảng triệu tập đại hội thành lập Công hội Đỏ Bắc Kỳ vào ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón - Hà Nội. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Công hội Đỏ Bắc Kỳ. Sự kiện thành lập Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam. Lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động.  
Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã quyết định lấy ngày 28/7/1929, ngày đại hội thành lập Công Hội đỏ đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 ngày Đại hội thành lập Công Hội đỏ Bắc kỳ làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam.
Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: Công Hội đỏ (1929 - 1935); Nghiệp đoàn Ái Hữu (1936 - 1939); Hội Công nhân Phản Đế (1939 - 1941); Hội Công nhân cứu quốc (1941 - 1945); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1946 - 1961); Tổng Công đoàn Việt Nam (1961 - 1988); Tổng liên đoàn lao động Việt Nam (1988 đến nay).
Sự ra đời và phát triển của Công đoàn Việt Nam gắn liền với 3 giai đoạn phát triển của đất nước ta: (1) Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam (1954 - 1975); (2) Công đoàn Việt Nam trong công cuộc cả nước xây dựng CNXH (1975-1986); (3) Công đoàn Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước từ 1986 đến nay. Trải qua 11 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội Công đoàn Việt Nam đều xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp để xây dựng, phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn cho phù hợp với từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước.
Công đoàn Việt Nam là Công đoàn cách mạng, tính cách mạng thể hiện ở chỗ ngoài việc tập hợp, đại diện bảo vệ quyền lợi người lao động, Công đoàn Việt Nam còn đấu tranh vì quyền lợi dân tộc và giai cấp. Lịch sử 88 năm xây dựng và trưởng thành của Công đoàn Việt Nam đã khẳng định điều đó. Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh; đã vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tôn trọng vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam. Điều đó được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 và Luật Công đoàn Việt     Nam năm 2012: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
     Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam: Là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.
    Trải qua 88 năm, tổ chức Công đoàn Việt Nam hình thành, xây dựng và phát triển, 88 năm so với chiều dài lịch sử của một dân tộc thì mới là “Một chặng đường”, nhưng trên chặng đường đó, tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam đã đánh dấu nhiều mốc son chói lọi. Lịch sử vinh quang Công đoàn Việt Nam đã có nhiều cuộc tổng kết lớn, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động. Việc nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó vào điều kiện hoạt động cụ thể của các cấp Công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và chủ động hội nhập kinh tế Quốc tế có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất sâu sắc. 
* Nằm trong tiến trình lịch sử của Công đoàn Việt Nam, phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn ở tỉnh Lào Cai cũng đã đi qua một chặng đường vẻ vang, đầy tự hào. Trải qua 66 năm truyền thống Công đoàn Lào Cai xây dựng, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đồng thời được sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn Lào Cai không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, luôn chủ động đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nêu cao tính tiên phong gương mẫu của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
    Từ khi thành lập đến nay, với sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ tỉnh cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh đã tích cực thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, các chỉ tiêu phong trào thi đua đều v¬ượt kế hoạch đề ra chính nhờ vào sự hoạt động năng động, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ của đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Công đoàn qua các nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần quan trọng trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai. 
    Sau ngày Lào Cai được giải phóng (1/11/1950), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dần dần được khôi phục và ổn định, một số các cơ quan được thành lập. Trước tình hình đó Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Lào Cai đã có Nghị quyết thành lập Công đoàn Lào Cai. Sau một thời gian vận động đã phát triển đoàn viên, tổ chức được một số công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở bộ phận. Ngày 15/11/1951, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Liên hiệp Công đoàn khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn tỉnh Lào Cai được tổ chức; từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Lào Cai đã trải qua XV kỳ Đại hội, cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai ngày càng đư¬ợc củng cố và phát triển qua các thời kỳ cách mạng. Chỉ tính từ khi mới thành lập với 235 đoàn viên công đoàn, đến nay toàn tỉnh đã có trên 54 nghìn đoàn viên công đoàn, trong đó thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý 47.118 đoàn viên công đoàn trong gần 80 nghìn CNVCLĐ trong toàn tỉnh. Trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước và 26 năm tái lập tỉnh Lào Cai (1991) trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, các cấp công đoàn trong tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa phương thức hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhiệm vụ đề ra. 
    Qua các thời kỳ, Công đoàn Lào Cai luôn thực hiện tốt chức năng của mình là chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, các cấp Công đoàn đã chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng,  tập hợp trí tuệ của đoàn viên công đoàn và người lao động. Trải qua 15 kỳ đại hội, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ Lào Cai, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ CNVCLĐ và các các cấp công đoàn trong tỉnh đã luôn quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn qua từng giai đoạn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CNVCLĐ được đổi mới và đẩy mạnh ở các cấp công đoàn đã góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển cả về số lượng, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của của sự phát triển từng thời kỳ. Công đoàn các cấp đã chủ động và có trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu, tích cực tham gia quản lý, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. 
 
Đ/c Sùng Chúng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng bằng khen
cho Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu (năm 2014)
    Với những thành tựu đã đạt được, Công đoàn Lào Cai đã được Nhà nước tặng thưởng các Huân chương lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; được Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh tặng nhiều cờ thi đua và bằng khen. Kết quả giai đoạn 2010-2016: Năm 2010 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2011 được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và được Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Năm 2012 được tặng cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 2013 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Năm 2014 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ dẫn đầu khối 7 tỉnh biên giới phía Bắc. Năm 2015 được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; Năm 2016 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.
    Phát huy truyền thống 88 năm Công đoàn Việt Nam, 66 năm xây dựng và phát triển Công đoàn Lào Cai, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai sẽ đoàn kết, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để đến năm 2020 Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc (là tỉnh khá của vùng miền núi phía Bắc) như NQĐH XV Đảng bộ tỉnh đã đề ra, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900