"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/07/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 216746

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Chế độ-Chính sách mới

 Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

1. Bỏ quy định: Không xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" khi nghỉ từ 40 ngày làm việc trở lên tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 65/2014/NĐ-CP ngày 1/7/2014. Như vậy, theo Nghị định 91/2017/NĐ-CP, chỉ còn 2 trường hợp sau sẽ không được xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến", gồm:
- Người mới tuyển dụng dưới 10 tháng;
- Người bị kỷ luật từ hình thức khiển khách trở lên.
Ngoài ra, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" đối với cán bộ, công chức, viên chức vẫn được giữ nguyên như sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt năng suất và chất lượng cao.
- Chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực, tự cường; đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.
- Tích cực học tập chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có đạo đức, lối sống lành mạnh.
2. Nghị định đã quy định cụ thể danh hiệu và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Theo đó, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương.
Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân có ba lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.
Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng hàng năm cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn như: Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”; có sáng kiến để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác được cơ sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đơn vị công nhận.
Tỷ lệ cá nhân được công nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" do bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương căn cứ vào tình hình thực tiễn quy định cho phù hợp, nhưng không quá 15% tổng số cá nhân đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc danh hiệu "Chiến sĩ tiên tiến".
3. Cờ thi đua của Chính phủ được xét tặng cho các tập thể  tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu trong số các tập thể đạt tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, số lượng tập thể được xét, đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” không quá 20% tổng số tập thể đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương; Bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dẫn đầu các khối, cụm thi đua do Hội đồng thi đua, khen thưởng trung ương tổ chức; tập thể tiêu biểu nhất trong phong trào thi đua theo chuyên đề do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ phát động được đánh giá, bình xét, suy tôn khi sơ két, tổng kết từ 05 năm trở lên.
Nghị định cũng nêu rõ các loại hình khen thưởng bao gồm: Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được; khen thưởng theo đợt (hoặc chuyên đề); khen thưởng đột xuất; khen thưởng quá trình cống hiến; khen thưởng theo niên hạn; khen thưởng đối ngoại.
Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định rõ tiêu chuẩn được tặng Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương, Huy hiệu, Bằng khen, Giấy khen, Khen thưởng quá trình cống hiến…
 Nghị định 91/2017/NĐ-CP bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2017.
 
Kim Tuyến - ST(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900