"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331677

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Nhìn lại kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, trong 5 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, song với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành của ban chấp hành, sự đồng thuận nhất trí cao của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nên hoạt động của Công đoàn cơ sở Cơ quan LĐLĐ tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra. Trong hoạt động thể hiện tính đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, phát huy quyền dân chủ của từng đoàn viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động được đẩy mạnh; các phong trào thi đua yêu nước được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia và đạt kết quả tốt. BCH công đoàn thực sự là trung tâm, thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với lãnh đạo cơ quan; tích cực phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời, có ý nghĩa, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác vận động đoàn viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

 
Đồng chí Nguyễn Hữu Long - Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh  nhiệm kỳ 2017-2022
    Công đoàn cơ quan đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức hàng năm đảm bảo thời gian, nội dung, quy trình theo quy định; tăng cường chỉ đạo hoạt động của ban thanh tra nhân dân giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế của cán bộ, công chức trong cơ quan, việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC đúng theo quy định. Chỉ đạo các tổ công đoàn vận động đoàn viên tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng nội quy, quy chế làm việc của cơ quan; tham gia xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, tham gia ý kiến nhận xét, phân xếp loại cán bộ và việc chi trả thu nhập tăng thêm…Tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp các ý kiến vào các văn bản pháp luật, chế độ chính sách liên quan đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ, UBKT CĐCS đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra đồng cấp về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; CĐCS được công đoàn cấp trên kiểm tra 02 cuộc.
    Người lao động thuộc diện phải ký hợp đồng lao động đã được ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định. Đại diện CĐCS tham gia đầy đủ vào các hội đồng của cơ quan như hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng xét nâng lương, hội đồng sáng kiến... và tham gia bảo vệ quyền, lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên. Trong nhiệm kỳ đã có 08 đồng chí được cử đi học tập nâng cao trình độ chính trị; 53 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung. CĐCS đã xây dựng 02 dự án vay vốn từ quỹ quốc gia giải quyết việc, góp phần giải quyết việc làm cho 07 lao động nhàn rỗi trong các hộ gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.Vận động 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện do các cấp, các ngành và công đoàn cấp trên phát động, đạt so với nghị quyết đại hội đề ra. Tổng số tiền vận động ủng hộ trong nhiệm kỳ vừa qua được 57.274.000 đồng. 
    Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan thường xuyên được BCH công đoàn cơ sở quan tâm. Tuyên truyền tới 100% cán bộ, đoàn viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, tuyên truyền những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của tổ chức công đoàn. Vận động 100% cán bộ, đoàn viên thực hiện việc học tập và làm theo Bác; đăng ký và thực hiện phong trào thi đua “Tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với những nội dung cụ thể, phù hợp với vị trí công tác của từng người; học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
    Bên cạnh đó, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao được cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia luyện tập. Đoàn viên công đoàn cơ quan đạt thành tích cao trong các giải cầu lông của khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức năm 2013, năm 2014, năm 2015, năm 2016 và giải cầu lông, bóng bàn do LĐLĐ tỉnh tổ chức năm 2014. Công đoàn cơ quan tổ chức giải cầu lông Mừng Đảng - Mừng Xuân, chào mừng ngày thành lập Đảng, ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2015; tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam hằng năm; vận động đoàn viên luyện tập văn nghệ, thể thao, khiêu vũ để tham gia các hoạt động giao lưu tại các tỉnh Tây Bắc. Các hoạt động đó đã tạo không khí phấn khởi, đoàn kết cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong cơ quan. 
    Trong nhiệm kỳ vừa qua, các phong trào thi đua yêu nước đã được cán bộ, đoàn viên, người lao động trong cơ quan tích cực hưởng ứng. Việc tổ chức các phong trào thi đua được CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan triển khai thực hiện ngày càng đi vào nề nếp, từ khâu phát động, đăng ký thi đua, kiểm tra đánh giá, tổng kết thi đua đến khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong nhiệm kỳ đã có 85 lượt cán bộ, đoàn viên công đoàn có sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp cơ sở; 01 đồng chí có sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh. Hàng năm, 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐCS đã tuyên truyền, kết nạp mới 02 đoàn viên, đến nay, 34/34 cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan đều là đoàn viên công đoàn. 
    Công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đoàn viên công đoàn ưu tú giới thiệu cho cấp uỷ xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh phối hợp với đoàn thanh niên giới thiệu 04 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hằng năm, 100% đoàn viên công đoàn, các tổ công đoàn đều được phân xếp loại, trong đó, 99% được xếp loại xuất sắc, 100% các tổ công đoàn đạt vững mạnh.
    Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được nữ đoàn viên tích cực hưởng ứng. Nhiều đoàn viên nữ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nuôi dạy con khoẻ, con ngoan. Hàng năm có 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà các cấp. Nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày thành lập HLHPN Việt Nam 20/10, công đoàn cơ quan đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong nữ cán bộ, đoàn viên công đoàn, gặp mặt nữ cán bộ, đoàn viên. Tặng quà cho các cháu con cán bộ, đoàn viên công đoàn nhân dịp tết trung thu... 
    Trải qua thời gian 5 năm của một nhiệm kì, công đoàn cơ sở cơ quan LĐLĐ tỉnh đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, chất lượng ngày càng được nâng cao; cán bộ, đoàn viên công đoàn đã khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng say trong công tác, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan đề ra. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai và nghị quyết Đại hội CĐCS cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ X, Công đoàn CĐCS cơ quan LĐLĐ đã tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ do Đại hội Công đoàn các cấp đã đề ra; góp phần quan trọng cùng với tổ chức công đoàn trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Lào Cai.
Bài: Đồng Hồng; ảnh: PT-LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900