"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247864

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động trong đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động

    Trong những năm qua, công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các Ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động CNVCLĐ. Đặc biệt khi Tỉnh ủy Lào Cai triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn  2016- 2020” thì công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ ngày càng được triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, với các nội dung phong phú đáp ứng nhu cầu của CNVCLĐ. Công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động CNVCLĐ đã góp phần truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị tuyên truyền  về chính sách về BHXH, BHYT, BHTN  trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai
    Hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 17-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn  2016- 2020” với các hình thức tuyên truyền hướng về cơ sở, hướng về người lao động. Chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ, bám sát định hướng tuyên truyền của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, của LĐLĐ tỉnh và những vấn đề dư luận quan tâm, tập trung thông tin, tuyên truyền toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, của tỉnh; đặc biệt là tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, 4 Chương trình, 19 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai; tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tiếp tục tuyên truyền Đề án 17-ĐA/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn  2016- 2020”... Các nội dung tuyên truyền được các cấp công đoàn triển khai kịp thời, lồng ghép với các hoạt động của công đoàn để phổ biến, quán triệt tới đoàn viên, CNVCLĐ. 
    Các cấp Công đoàn trong tỉnh tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tổ chức học tập quán triệt chuyên đề hằng năm và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và của Tỉnh ủy Lào Cai. Tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
    Thực hiện Chương trình số 1027/CTr-BCH ngày 03/12/2013 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XV về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động giai đoạn 2013-2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động. Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong “Tháng công nhân” hàng năm; tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chú trọng tuyên truyền pháp luật, vận động CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tích cực học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Tích cực tuyên truyền, vận động CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gia nhập tổ chức Công đoàn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. LĐLĐ tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên công đoàn các cấp. 
    Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá  được các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp, phòng Văn hóa các huyện, thành phố triển khai thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động VHVN, TDTT, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho CNVCLĐ. Theo báo cáo của các cấp công đoàn thường xuyên có khoảng trên 60% số CNVCLĐ luyện tập thể thao. 
     LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên viết tin, bài tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn, gương điển hình các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ chính sách cho người lao động; những cá nhân tiêu biểu trong chấp hành nghĩa vụ của người lao động; tăng cường tuyên truyền về các gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua lao động, sản xuất và công tác... Hàng tháng LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện chuyên mục “Công đoàn Lào Cai”. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. 
    Đổi mới công tác nắm bắt, phản ánh dư luận trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, tâm tư nguyện vọng, nhất là những bức xúc của đoàn viên, người lao động của ngành, địa phương, đơn vị mình về việc làm, đời sống, việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; kịp thời tổng hợp báo cáo các đề xuất kiến nghị của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tại các hội nghị giao ban công tác dân vận, trước các kỳ họp HĐND, với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. 
    Để công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả hơn nữa, trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ, tổ chức học tập, quán triệt thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục tuyên truyền đề án 17 về đổi mới công tác tư tưởng chính trị, tuyên truyền vận động tỉnh Lào Cai, giai đoạn  2016- 2020. Tích  cực tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các cấp; tuyên truyền các phong trào thi đua, các hoạt động chào mừng Đại hội, các công trình chào mừng Đại hội.... Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ. Tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong CNVCLĐ. Thông qua công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900