"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247852

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tăng cường tuyên truyền APEC Việt Nam 2017 với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”

    Năm 2017 là năm mà Việt Nam đăng cai tổ chức các hoạt động của Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề “ Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”. 

    Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đề nghị các cấp công đoàn toàn tỉnh phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức và người lao động về diễn đàn APEC nói chung và các hoạt động Năm APEC Việt Nam 2017 nói riêng, tạo sự đồng thuận xã hội, tiếp tục động viên, khích lệ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập Quốc tế; kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, chủ động dự báo những vấn đề tư tưởng nảy sinh trước và trong các sự kiện quan trọng Năm APEC Việt Nam 2017.
    Tăng cường tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh về các hoạt động trong Năm APEC Việt Nam 2017, đặc biệt chú trọng các hoạt động trong tuần lễ Cấp cao APEC 2017 diễn ra từ ngày 06 – 11/11/2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ nhà APEC 2017 và chủ đề của Năm APEC 2017 là “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.
    Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần đảm bảo các nguyên tắc và thông lệ APEC, theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, kết hợp với tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.  
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900