"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247849

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

CÔNG ĐOÀN LÀO CAI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

     Trải qua 87 năm hình thành và phát triển, Đảng ta đã đưa con thuyền cách mạng cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng đã kết hợp đúng đắn mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc, thật sự là đội tiên phong lãnh đạo của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Để tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc nhằm thực hiện sứ mệnh của mình, Đảng đã tổ chức và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó tổ chức công đoàn đóng một vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng.

     Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, thời kỳ đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển, đặc biệt trải qua hơn 25 năm kể từ khi tái lập tỉnh Lào Cai (1991) trước những yêu cầu nhiệm vụ mới, trong những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai không ngừng lớn mạnh, trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng, chính quyền, là chỗ dựa vững chắc của giai cấp công nhân và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Năm 1991, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Lào Cai có trên 22.000 người, đến năm 2017, con số này là trên 78.000 người. Hiện, cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng chiếm tỷ lệ trên 54%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên 33%. Trong đó, ở những đơn vị có tổ chức công đoàn, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 78%. 
     Các cấp công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ, người sử dụng lao động nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; triển khai việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng ở các cấp công đoàn, bồi dưỡng giới thiệu nhiều đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
     Năm 2017 được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lấy chủ đề là “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, với phương châm “Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn” cho đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo đối với các cấp công đoàn trong toàn tỉnh tập trung các nội dung trọng tâm. Chương trình “Tết sum vầy” là một trong những hoạt động đầu tiên mà các cấp công đoàn hướng đến đoàn viên, người lao động với mong muốn sẻ chia hơi ấm từ tổ chức Công đoàn đến với tất cả đoàn viên, người lao động trong tỉnh nhân dịp tết đến xuân về. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn ngành phối hợp tổ chức “Tết sum vầy” để công nhân lao động được vui xuân đón Tết bằng nhiều hình thức thiết thực. Để thực hiện được chương trình này, LĐLĐ tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 250 triệu đồng, tặng 450 vé xe trị giá 65 triệu đồng cho công nhân lao động về quê ăn tết. Cũng nhân dịp này, các cấp công đoàn đã tặng quà cho gia đình đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp 2.526 suất quà trị giá trên 1,1 tỷ đồng; tặng quà cho gia đình chính sách hàng trăm suất quà trị giá 722,5 triệu đồng.
     Để người lao động có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, các cấp Công đoàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo được điểm nhấn trong hoạt động Công đoàn. Sau 5 năm tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân giai đoạn từ năm 2012- 2017, các cấp công đoàn tổ chức 1.988 buổi tuyền truyền với 139.160 đoàn viên tham gia, CNVCLĐ tham gia; tổ chức 18 Lễ phát động Tháng Công nhân với 2.824 người tham gia; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao 30 cuộc, có 1.121 đơn vị tham gia; đã thăm hỏi, tặng 2.583 phần quà cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 1,5 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 51 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng trị giá hơn 1,342 tỷ đồng; tham gia kiểm tra, thanh tra và giám sát 175 đơn vị, doanh nghiệp; 118 đơn vị tổ chức đối thoại; đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 805 người lao động trực tiếp sản xuất; kết nạp 1.737 đoàn viên; 1.240 người tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, đổ 54 km đường, khơi thông gần 100m rãnh thoát nước, cải tạo và làm mới được 1.260 nhà tiêu, 1.193 chuồng trại hợp vệ sinh, đào 2.000 hố thu gom và xử lý rác thải, đắp lề đường với tổng chiều dài là 4,2km và xây Nhà văn hóa tại thôn Nậm Giàng 1, xã Dền Sáng (Bát Xát), tặng 1.500 cặp phao cứu sinh và 500 áo ấm cho học sinh… Các đơn vị, doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động.
    Bên cạnh đó, các phong trào thi đua, như: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức lao động… diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Tính từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã có 47 công trình, sản phẩm thi đua, giá trị làm lợi 67,3 tỷ đồng; có 4.786 sáng kiến, kinh nghiệm và 39 sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, giá trị làm lợi 44,188 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2013-2018 mỗi CĐCS ít nhất mỗi năm giới thiệu 1 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng. Với nhiều giải pháp được triển khai cùng với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn đã tích cực làm tốt công tác phát triển đảng viên. Kết quả từ năm 2013 đến hết tháng 6/2017 các cấp công đoàn trong tỉnh đã giới thiệu 8.426 đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để các cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, trong đó đã kết nạp được 5.653 đoàn viên, CNVCLĐ vào Đảng. 
     Có thể nói, trong thời gian qua với vai trò, chức năng của mình, tổ chức công đoàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả khả quan và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra. Các cấp công đoàn đã chủ động và tích cực tổ chức với nhiều hình thức để tập hợp ý kiến của đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật, chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động. Nổi bật là việc tham gia xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Cán bộ, công chức… các chính sách, chế độ cụ thể về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Việc chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tính năng động, sáng tạo của tổ chức công đoàn, trong thời gian tới các cấp công đoàn toàn tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:
     Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức cho cán bộ đoàn viên học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn các cấp. 
     Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả  Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã đề ra. Đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. 
Thứ ba, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động. Trong đó trọng tâm thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, chung sức xây dựng nông thôn mới, góp phần tăng cường vững chắc khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
    Thứ tư, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 
     Thứ năm, thường xuyên tổ chức cho quần chúng tham gia góp ý xây dựng Đảng với tinh thần thẳng thắn, trung thực, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của công nhân, viên chức, lao động phản ánh với Đảng, để Đảng nghiên cứu đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của công nhân, viên chức lao động. Bồi dưỡng, rèn luyện, lựa chọn, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.
      Trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam nói chung và Công đoàn Lào Cai nói riêng đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Đất nước ta gặp rất nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ và giai cấp công nhân chịu ảnh hưởng rất nhiều những vấn đề về việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở, đời sống... Song, họ vẫn tin tưởng, ủng hộ đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm vượt khó trong lao động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đã đề ra.
 
Trao quà tết cho CNVCLĐ các huyện, thành phố
 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900