"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247854

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng và an ninh

    Thời gian qua, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP & AN) luôn được Chi bộ LĐLĐ tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan LĐLĐ tỉnh về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Ý thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác GDQP & AN trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, công tác GDQP & AN được cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và đạt được những kết quả quan trọng.
 
Đ/c Nguyễn Hữu Long, Bí thư chi bộ, Thủ trưởng cơ quan
phát biểu chỉ đạo tại Khai mạc huấn luyện Tự vệ năm 2017
    Nổi bật là, chi ủy chủ động, tập trung quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật như Luật GDQP & AN, Chỉ thị 12-CT/TW, ngày 03-5-2007 của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị định 116/2007/NĐ-CP, ngày 10-7-2007 của Chính phủ, Luật dân quân, Tự vệ …  đến toàn thể cán bộ, đảng viên và  người lao động trong Chi bộ. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan tiến hành triển khai tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức chủ động tham mưu cho Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ về công tác GDQP & AN. Qua đó, nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh trong cán bộ đảng  viên và CNVCLĐ được nâng lên.
    Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa đến hoà bình và an ninh thế giới; chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh âm mưu "Diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ, triệt để lợi dụng các vấn đề "Dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền" để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta; thúc đẩy quá trình "Tự diễn biến" "Tự chuyển hóa" trong nội bộ nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; trên địa bàn của tỉnh còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp như vượt biên trái phép sang Trung quốc làm thuê, buôn bán phụ nữ, buôn lậu trốn thuế, tuyên truyền đạo trái pháp luật, các tai, tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi… 
    Trước tình hình trên, đòi hỏi Chi bộ LĐLĐ tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác GDQP & AN, xây dựng và thường xuyên củng cố Ban chỉ huy quân sự cơ quan, Tiểu đội tự vệ; xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh trật tự cơ quan; phương án phòng chống cháy, nổ tại cơ quan nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, kịp thời đối phó có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan; đặcbiệt là tiểu đội tự vệ phải được huấn luyện, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, nhiệm vụ, kỹ năng tác chiến của lực lượng tự vệ đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong tình hình mới.
    Theo đó năm 2017, Ban chỉ huy Quân sự cơ quan và tiểu đội tự vệ được củng cố, kiện toàn, xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, đó là “ Xây dựng tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo được chuyển biến vững chắc trong huấn luyện, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
    Các nội dung, giáo án, khoa mục huấn luyện đều được xây dựng cụ thể, trình Ban chỉ huy Quân sự Thành phố phê chuẩn; quá trình huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ tự vệ đã nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghiêm túc chấp hành nội quy và các quy định về học chính trị cũng như các khoa mục trên thao trường đảm bảo quân số và tuyệt đối an toàn trong huấn luyện cũng như trong bắn đạn thật kiểm tra kết quả huấn luyện. Kế thúc huấn luyện năm 2017, 100% cán bộ, chiến sĩ tự vệ nắm được những yêu cầu cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, nâng cao ý thức chính trị, thường xuyên cảnh giác với những thủ đoạn chiến tranh tâm lý của các thế lực thù địch; luyện tập thành thạo kỹ, chiến thuật, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Quang cảnh một cuộc họp cơ quan trong diễn tập
 khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017
    Ngoài việc lãnh đạo huấn luyện tự vệ, Chi bộ LĐLĐ tỉnh còn xây dựng kế hoạch lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động  cơ quan  tham gia luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh năm 2017 với mục đích thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về nhiệm vụ xây dựng củng cố quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU ngày 18/1/2017 của Tỉnh ủy về việc tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ (DTKVPT) tỉnh Lào Cai năm 2017. Thông qua việc tham gia diễn tập khu vực phòng thủ của tỉnh Lào Cai năm 2017 nhằm phát huy tốt vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của cấp ủy, các ban chuyên môn, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trong việc tham gia bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh Lào Cai; qua đó để đánh giá năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan và khả năng tham mưu của các ban chuyên môn trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; trong chuyển hoạt động Công đoàn từ thời bình sang thời chiến và đặc biệt là hoạt động Công đoàn trong tác chiến phòng thủ.
    Từ ý định, nội dung và đầu bài cơ bản do Ban chỉ đạo DTKVPT tỉnh năm 2017  đặt ra, cấp ủy, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã xác định rõ nhiệm vụ, điều chỉnh kế hoạch công tác trong tác chiến phòng thủ; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về  điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng trong tác chiến phòng thủ; chỉ đạo, hướng dẫn các ban chuyên môn, các cấp Công đoàn trong tỉnh xây dựng, điều chỉnh kế hoạch hoạt động Công đoàn phù hợp với các trạng thái từ thời bình sang thời chiến và trong tác chiến phòng thủ ... Công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện diễn tập đảm bảo về thời gian, nội dung, yêu cầu của Ban chỉ đạo DTKVPT tỉnh năm 2017; việc tổ chức luyện tập, diễn tập đảm bảo về thời gian, hình thức trang trí, khánh tiết, trang phục theo quy định; từng nội dung được tổ chức luyện tập kỹ, sát với ý định, đầu bài đặt ra; quá trình luyện tập, diễn tập đảm bảo về quân số, nội dung, chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo, bảo mật và an toàn tuyệt đối, đạt được mục đích và yêu cầu của Ban chỉ đạo DTKVPT tỉnh năm 2017 và Chi bộ đặt ra.
    Nối tiếp thành tích đạt được, Chi bộ LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thực hiện  mục tiêu về  GDQP & AN và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của chi bộ, quyết tâm giữ vững danh hiệu “ Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”./.
Bài: Thành Công
Ảnh: Thành Công, Phương Thúy
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900