"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247856

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Tin về chính sách mới

 Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 242/2017/TT-BQP ngày 05/10/2017  hướng dẫn điều chỉnh tăng thêm 7,44 % mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

Mức trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng tại khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Thông tư này sau khi đã được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như sau:
 - Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm: 1.650.000 đồng/tháng
- Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm: 1.725.000 đồng/tháng
- Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm: 1.800.000 đồng/tháng 
- Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm: 1.875.000 đồng/tháng
- Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm: 1.950.000 đồng/tháng.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2017.  
Mức trợ cấp hàng tháng quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2017.
Chi tiết xem Thông tư tại Mục tra cứu văn bản.
 Soạn tin: Thành Công.
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900