"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331676

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Tổ chức thành công Đại hội điểm tại Công đoàn huyện Văn Bàn

      Mục tiêu tổng quát của Đại hội: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từ huyện đến cơ sở; tích cực tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; chú trọng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

     Với khẩu hiệu hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của huyện Văn Bàn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”.  
      Ngày 17- 18/10/2017, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Huyện ủy Văn Bàn, tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn Lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lý Seo Dìn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Long- Ủy viên Ban chấp hành TLĐ, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Phạm Toàn Thắng- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Văn Bàn, tham dự có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy các Sở ngành của tỉnh, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy Văn Bàn, BTV- LĐLĐ tỉnh; dự học tập kinh nghiệm có các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương.
      Nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện uỷ Văn Bàn, LĐLĐ tỉnh Lào Cai, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ CNVCLĐ và các các cấp công đoàn trong huyện đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn huyện Văn Bàn đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra, trong 08 chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn thì có 02 chỉ tiêu vượt, 05 chỉ tiêu đạt, 01 chỉ tiêu đạt 93% so với nghị quyết đại hội (chỉ tiêu về phát triển đoàn viên); 03 chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thì có 03 chỉ tiêu đều thực hiện tốt vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CNVCLĐ được đổi mới và đẩy mạnh ở các cấp công đoàn đã góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động và có trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu, tích cực tham gia quản lý, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện Văn Bàn.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
     Đại hội đã thảo luận và tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo tại Đại hội; đồng thời đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động trong nhiệm kỳ 2017-2022 đó là: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn từ huyện đến cơ sở; tích cực tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; chú trọng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, trong sạch, vững mạnh, xây dựng chính quyền vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của Đảng bộ huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2015-2020. 
      Tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Phạm Toàn Thắng - Bí thư Huyện ủy Văn Bàn đã ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn huyện Văn Bàn trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là đã thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài nhà nước; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đóng góp tích cực cho phong trào công nhân, lao động và hoạt động công đoàn chung của Tỉnh. Trong nhiệm kỳ tới BCH, BTV- LĐLĐ huyện phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện một số nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đó là: Ngay sau Đại hội, LĐLĐ huyện Văn Bàn cần sớm có kế hoạch phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn huyện đến các CĐCS và CNVCLĐ toàn huyện; hàng năm cụ thể hoá Nghị quyết thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với hoạt động công đoàn. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa phong trào công nhân, hoạt động công đoàn tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách cho CNVCLĐ, tham gia chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chú trọng công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động; tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động xã hội của tổ chức Công đoàn; đẩy mạnh tổ chức, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực kinh tế ngoài Nhà nước; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở.
      Tại Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII đã bầu ra Ban chấp hành khóa VIII nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 21 đồng chí và đồng chí Bùi Ánh Dương được bầu tái đắc cử giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ huyện; đồng chí An Thu Thủy được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT- LĐLĐ huyện; Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 15 đại biểu và 01 đại biểu dự khuyết. 
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn huyện Văn Bàn 
khóa VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022
Ngay sau Đại hội Công đoàn huyện Văn bàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017- 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm quá trình tổ chức đại hội điểm Công đoàn cấp trên cơ sở tại huyện Văn Bàn. Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Huyện ủy Văn Bàn và Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp với chính quyền, sự tạo điều kiện của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Nội dung đại hội tuân thủ đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn tổ chức đại hội của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trước, trong, sau đại hội; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện để tổ chức đại hội.
Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.
     Công tác chỉ đạo điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban bầu cử đã bám sát vào chương trình đại hội, đảm bảo về mặt thời gian và nội dung; Văn kiện trình đại hội đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc. Công tác nhân sự được tiến hành dân chủ, công khai, đúng quy trình tạo được sự đồng thuận cao của các đại biểu. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên, chỉ bầu một lần đủ số lượng. Công tác tuyên truyền, khánh tiết có nhiều đổi mới, sáng tạo, vừa tạo được không khí sôi nổi, phấn khởi đồng thời thể hiện sự trang trọng, trang nghiêm với chủ đề Đại hội đó là “Đổi mới - Dân chủ - đoàn kết - trách nhiệm”. LĐLĐ tỉnh đã thống nhất cùng phối hợp với cấp ủy chỉ đạo đại hội Công đoàn huyện, thành phố, Công đoàn ngành và tương đương thực hiện đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thời gian quy định. 
Kim Nhung
LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900