"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 23/01/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 256530

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn cơ sở trực thuộc

Đại hội Công đoàn Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO Lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

     Sáng ngày 30/10/2017, Công đoàn cơ sở Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022; dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Bùi Văn Chu - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoáng sản, đồng chí Vũ Đức Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và 150 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 698 CBCNV, đoàn viên công đoàn của Chi nhánh dự đại hội. 

Đồng chí Vũ Đức Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại đại hội
    Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và phương hướng nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đồng chí Bùi Văn Chu - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty khoáng sản, đồng chí Vũ Đức Chung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO trong nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
Đồng chí Vũ Đức Chung; Đ/c Bùi Văn Chu chụp ảnh lưu niệm với BCH Công đoàn 
Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền VIMICO Lào Cai khóa V, nhiệm kỳ 2017-2022
    Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Đinh Tiến tiếp tục được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lương Thị Huệ được bầu làm Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai - VIMICO nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Vũ Xuân Vẻ được bầu làm Chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng đã bầu 22 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Khoáng sản nhiệm kỳ 2018 - 2023. 
Đình Tuyến – LĐLĐ tỉnh
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900