"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 15/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247675

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ huyện Bảo Yên hoàn thành công tác chỉ đạo Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 - 2022
    Xác định Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Bảo Yên đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 28/02/2017, kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn huyện Bảo Yên, nhiệm kỳ 2017-2022; tập trung chỉ đạo 122 CĐCS tổ chức đại hội đảm bảo đúng tiến độ, nội dung và thực hiện theo đúng Điều lệ, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
    Nhằm tạo điều kiện cho các CĐCS tổ chức đại hội đúng thời gian theo tinh thần Chỉ thị của Huyện ủy Bảo Yên và kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh Lào Cai, LĐLĐ huyện đã xây dựng các mẫu văn bản đại hội như: Quy trình nhân sự, Đề cương báo cáo, chương trình, quy chế, nguyên tắc thể lệ bầu cử, phiếu bầu, các biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đại hội…Đồng thời LĐLĐ huyện đã phân công các đồng chí trong BCH-LĐLĐ huyện phụ trách các CĐCS, trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, xây dựng nội dung, chương trình đại hội theo quy định của Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
    Cùng với việc chuẩn bị nội dung các văn kiện tại đại hội, công tác nhân sự chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của đại hội. Nhận thức được điều này, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hết sức coi trọng về công tác nhân sự tại Đại hội CĐCS. Để đại hội thực hiện đúng quy trình của Điều lệ và hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, trước khi diễn ra đại hội LĐLĐ huyện đã ra Thông báo và duyệt nhân sự đối với 122 CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện. Theo kế hoạch, LĐLĐ huyện chỉ đạo và chọn CĐCS Khối dân vận và CĐCS trường Tiểu học số 2 Thị trấn Phố Ràng tổ chức đại hội điểm để các các CĐCS khác dự, học tập. Ngay sau đại hội điểm của 2 đơn vị, LĐLĐ huyện đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm để chỉ đạo các CĐCS tổ chức đại hội đạt hiệu quả cao hơn. 
     Tính đến ngày 30/10/2017, đã có 120/122 CĐCS tổ chức xong đại hội, 02 CĐCS tổ chức hội nghị CĐCS; các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện đã tổ chức đại hội, hội nghị CĐCS đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian, tiến độ theo quy định. Tại đại hội và hội nghị, các CĐCS đã tập trung thảo luận và tham luận, đóng góp ý kiến các nội dung báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiểm điểm sự lãnh, chỉ đạo hoạt động của ban chấp hành CĐCS; Báo cáo tham gia văn kiện Đại hội Công đoàn huyện Bảo Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022; Báo cáo tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng và có những kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách... 
    Thông qua đại hội, hội nghị CĐCS đã lựa chọn lựa chọn bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới, bầu bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn những cán bộ, đoàn viên có năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, có uy tín trong phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn, có khả năng tổ chức thực hiện nghị quyết của đại hội, dám đấu tranh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. 
    Đại hội các CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Bảo Yên thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn trên địa bàn huyện. Đại hội CĐCS thành công tốt đẹp bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định, là tiền đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Bảo Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022.
Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017- 2022:
Đại hội CĐCS Công ty TNHHMTV Lâm Nghiệp Bảo Yên lần thứ XI
Đại hội CĐCS trường Tiểu học số 1 Xuân Hòa lần thứ VI
Đại hội CĐCS trường Mầm non Hoa Hồng lần thứ XIII
Đại hội CĐCS trường Tiểu học số 1 Minh Tân lần thứ VI
Tin: Đinh Hải - LĐLĐ huyện Bảo Yên
Ảnh: Phạm Nguyên - CĐCS Lâm Nghiệp; 
Thúy Hằng- CĐCS trường TH số 1 Xuân Hòa
Phạm Thủy- CĐCS trường MN Hoa Hồng
Bùi Thảo- CĐCS trường TH số 1 Minh Tân
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900