"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 17/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 315136

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI Phát huy truyền thống 66 năm xây dựng và phát triển, quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai ngày càng vững mạnh

Nguyễn Hữu Long

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
 
    Trải qua 66 năm truyền thống Công đoàn Lào Cai xây dựng, đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai, đồng thời được sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự đóng góp tích cực của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn Lào Cai không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, luôn chủ động đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy vai trò nêu cao tính tiên phong gương mẫu của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. 
    Kể từ ngày thành lập đến nay, với sức mạnh của sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ, BCH LĐLĐ tỉnh cùng sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể cán bộ, CNVCLĐ trong toàn tỉnh đã tích cực thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, các chỉ tiêu phong trào thi đua đều vượt kế hoạch đề ra chính nhờ vào sự hoạt động năng động, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ của đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Công đoàn qua các nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần quan trọng trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào Cai. 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn huyện Văn Bàn
    Sau ngày Lào Cai được giải phóng (1/11/1950), tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh dần dần được khôi phục và ổn định, một số các cơ quan được thành lập. Trước tình hình đó Ban Chấp hành Tỉnh uỷ Lào Cai đã có Nghị quyết thành lập Công đoàn Lào Cai. Sau một thời gian vận động đã phát triển đoàn viên, tổ chức được một số công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở bộ phận. Ngày 15/11/1951, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ và Liên hiệp Công đoàn khu Việt Bắc, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn tỉnh Lào Cai được tổ chức; từ khi thành lập đến nay, Công đoàn Lào Cai đã trải qua XV kỳ Đại hội, cùng với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai ngày càng được củng cố và phát triển qua các thời kỳ cách mạng. Chỉ tính từ khi mới thành lập với 235 đoàn viên công đoàn, đến nay toàn tỉnh đã có trên 54 nghìn đoàn viên công đoàn, trong đó thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý 47.118 đoàn viên công đoàn trong gần 80 nghìn CNVCLĐ trong toàn tỉnh. 
    Trải qua các thời kỳ, Công đoàn Lào Cai luôn thực hiện tốt chức năng của mình là chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, các cấp Công đoàn đã chủ động đi sâu nghiên cứu nắm bắt kịp thời, tâm tư, nguyện vọng, tập hợp trí tuệ của đoàn viên công đoàn và người lao động. Dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh uỷ Lào Cai, sự phối hợp chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng, các cấp chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ CNVCLĐ và các các cấp công đoàn trong tỉnh đã luôn quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn qua từng giai đoạn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động, kiên trì để mục tiêu là “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.
    Tích cực vận động, tập hợp và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào việc quản lý, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, tăng cường tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Thường xuyên tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của đoàn viên và người lao động. Điều đáng ghi nhận ngày càng có nhiều doanh nghiệp xây dựng thỏa ước lao động tập thể có chất lượng với các điều khoản thỏa ước có lợi, cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho người lao động. Thông qua tiếng nói của tổ chức công đoàn, nhiều lĩnh vực công tác như an toàn vệ sinh lao động, xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động thăm hỏi đoàn viên trong các dịp lễ, tết… được lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm thực hiện.
Các đ/c lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Huyện ủy văn bàn
 trao tiền hỗ trợ cho đồng chí Bùi Thị Tuyết 
    Các phong trào thi đua do công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức các phong trào thi đua cho phù hợp với đặc điểm từng đơn vị, địa phương sao cho thực chất, hiệu quả, đồng thời quan tâm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tết Sum vầy” hàng năm gắn với thực hiện tốt các chương trình phúc lợi dành cho CNVCLĐ. Từ các phong trào xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa công việc nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, cải thiện môi trường làm việc, mang lại hiệu quả to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
    Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ CNVCLĐ được đổi mới và đẩy mạnh ở các cấp công đoàn đã góp phần đưa nhanh các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ phát triển cả về số lượng, chất lượng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu của của sự phát triển từng thời kỳ. Công đoàn các cấp đã chủ động và có trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động và giải quyết kịp thời các kiến nghị của công nhân lao động, xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. 
    Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng hoạt động của các CĐCS ngày càng được nâng lên, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu, tích cực tham gia quản lý, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng phát triển. Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp tiến Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Xác định rõ Đại hội công đoàn là sự kiện chính trị quan trọng của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ở mỗi cấp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tổ chức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII với phương châm: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm" nhằm tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đến nay toàn tỉnh đã tổ chức xong Đại hội công đoàn cơ sở và đang tích cực chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn cấp trên cơ sở.
    Hướng về chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Công đoàn Lào Cai, chào mừng đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn đứng trước nhiều thời cơ và thách thức trong giai đoạn nước ta hội nhấp sâu với quốc tế, những tiêu chuẩn về trình độ, năng lực làm việc, nhu cầu và lợi ích của người lao động đòi hỏi ngày một cao hơn, phạm vi ngày càng rộng, tính chất ngày càng đa dạng; quan hệ lao động, việc làm của người lao động đang còn nhiều vấn đề bức xúc phải quan tâm giải quyết; hướng tới mục tiêu “Vì lợi ích ĐVCĐ”…Những yêu cầu đó, đòi hỏi các cấp công đoàn trong tỉnh phải có sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và người lao động. Chính vì vậy, hoạt động công đoàn thời gian tới cần tập trung một số vấn đề sau:
    Phát huy vai trò tích cực, tính chủ động, sáng tạo trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền để triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững bản chất giai cấp công nhân, luôn trung thành với Đảng, với Nhà nước XHCN, nâng cao kiến thức, hiểu biết pháp luật và rèn luyện tác phong công nghiệp, ý thức kỷ luật lao động cho công nhân lao động. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ; chủ động đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, cơ chế chính sách nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động.
     Đổi mới, đa dạng hoá hoạt động ở các cấp công đoàn, bảo đảm gắn bó, sâu sát với đoàn viên và người lao động. Làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ. Chủ động phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về BHXH, BHYT, BHTN và các chính sách liên quan đến người lao động. Đẩy mạnh thương lượng, ký kết, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý.
     Đổi mới hoạt động các cấp công đoàn theo hướng lấy đoàn viên làm trung tâm để xác định nhiệm vụ của các cấp công đoàn, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, mang lại nhiều lợi ích tốt hơn cho đoàn viên, người lao động. Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các loại hình doanh nghiệp gắn với việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, cải tiến lề lối làm việc và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình mới.
     Với những bước đi, hành động thiết thực, những chuyển biến mạnh mẽ và vững chắc trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, sự tin tưởng, gắn bó của CNVCLĐ đã khẳng định tổ chức Công đoàn Lào Cai đang và tiếp tục phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn trong tỉnh Lào Cai sẽ đoàn kết, quyết tâm thi đua lập thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng 
Đại hội Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900