"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331663

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Công đoàn ngành

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY APATIT VIỆT NAM, NƠI NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUAN TÂM TOÀN DIỆN

     Là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên, với nhiệm vụ chính là khai thác và chế biến sâu quặng Apatit, cung cấp quặng Apatit các loại cho các nhà máy sản xuất phân bón và sản xuất hóa chất, với mục tiêu “Xây dựng Công ty Apatit Việt Nam có quy mô sản xuất lớn trên cơ sở đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững; cung cấp nguyên liệu quặng Apatit cho các nhà máy chế biến trong tập đoàn và nhu cầu thị trường; đẩy mạnh chế biến sâu, tạo ra các sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao; xứng đáng là một Công ty mạnh của Tập đoàn hóa chất Việt Nam và tỉnh Lào Cai”.

    Có thể thấy dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, trong 5 năm qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đã đạt nhiều kết quả trên các mặt công tác, đội ngũ CNVCLĐ, cán bộ, đoàn viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XX Công đoàn Công ty đề ra. Tổ chức Công đoàn công ty không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, thực sự là người đại diện, là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và CNVCLĐ, là cầu nối giữa người lao động với người sử dụng lao động. Hoạt động công đoàn đã đồng hành cùng công ty, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong công ty, đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Do vậy, người lao động luôn phấn khởi, yên tâm công tác và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chuyên môn và tổ chức Công đoàn.
     Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Công ty Apatit Việt Namn, nhiệm kỳ 2012-2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tổ chức, chỉ đạo, song với sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Công ty, sự đồng thuận nhất trí cao của đoàn viên, CNVCLĐ,  hoạt động công đoàn đã đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đề ra. Trong hoạt động thể hiện tính đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, phát huy quyền dân chủ của từng đoàn viên và người lao động. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được đẩy mạnh; các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia và đạt kết quả tốt. BCH Công đoàn thực sự là trung tâm hạt nhân thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, là nơi tiếp nhận và xử lý thông tin, làm đầu mối liên lạc giữa các đoàn viên, người lao động với người sử dụng lao động; tích cực phối hợp với chuyên môn và các tổ chức đoàn thể tập trung chỉ đạo đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời, có ý nghĩa, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đặc biệt là công tác vận động đoàn viên khắc phục khó khăn, sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đại hội Công đoàn công ty đã đề ra. 
      Nhiều hoạt động nổi bật được kể đến, thứ nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ. Công tác này được đổi mới từ nội dung đến hình thức, thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, sinh hoạt công đoàn, các buổi tập huấn, hội thảo, tọa đàm, hội thi, các đợt đi thăm quan, học tập kinh nghiệm….lồng ghép các nội dung tuyên truyền phù hợp, thiết thực với CNVCLĐ. Thực tế cho thấy rằng, qua cách làm như vậy kết quả đạt cao hơn, CNVCLĐ tiếp nhận thông tin dễ dàng và vận dụng vào thực tế linh hoạt hơn. Trong nhiệm kỳ công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức trên 60 buổi tuyên truyền thu hút hàng nghìn lượt CNVCLĐ tham gia, trang bị 2.965 đầu sách pháp luật cho các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận. Nhân các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của công ty, nhiều hội diễn, hội thao, hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động. Trong 5 năm qua đã tổ chức 29 giải thể thao trong CNVCLĐ với 2.695 lượt người tham gia; tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng 6 lần với 1.770 lượt người tham gia. Cùng với đó là hoạt động của 2 Nhà văn hóa thể thao của công ty thường xuyên duy trì; đội văn nghệ xung kích, các câu lạc bộ mũi nhọn như  bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn, quần vợt có đông đảo đoàn viên CNVCLĐ tham gia với tổng số vận động viên gần 500 người. 
     Các hoạt động về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2012-2017 được đẩy mạnh, công đoàn công ty đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức Công đoàn về nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về sự cần thiết phải học tập, coi học tập là điều kiện tiên quyết để trở thành người lao động có tri thức, có văn hóa. Trong nhiệm kỳ vừa qua công ty có trên 2.400 lượt đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức xét duyệt và thi nâng bậc, nâng ngạch cho gần 1.960 lượt người lao động. 
 
Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Công ty ApatitVN  nhiệm kỳ XXI
     Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phát động thành công và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Với quan điểm càng nhiều người tham gia thì phong trào thi đua càng hiệu quả và thành công, kết quả của phong trào thi đua dù nhỏ cũng đều được trân trọng và ghi nhận. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn trong Công ty đã đảm nhận và tổ chức thực hiện được 79 công trình, phần việc thi đua với tổng giá trị hơn 55 tỷ đồng; có 270 sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất của 1.050 tác giả và đồng tác giả, với tổng giá trị làm lợi gần 110 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với Nghị quyết Đại hội Công đoàn đề ra; có 52 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, tăng 1,7 lần so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Số cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở trở lên là 917 lượt người, tăng 3,6 lần so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Hằng năm số nữ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" đạt tỷ lệ trên 90%, trong nhiệm kỳ đã có 117 chị được khen thưởng cấp cao, có 53 chị đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Thông qua các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được phần thưởng cao quý và đạt các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước và của tổ chức Công đoàn.
     Hoạt động chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Công đoàn công ty đã tập trung vào các nội dung hướng dẫn tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại cơ sở, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 60/2013/NĐ-CP, các nội dung của TƯLĐTT, nghị quyết hội nghị người lao động…Phối hợp với chuyên môn xây dựng, ban hành quy chế đối thoại và tổ chức các cuộc đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động đúng quy định, đạt chất lượng cao. Các nội dung đối thoại chủ yếu vào một số vấn đề, như: tăng cường đổi mới công tác quản lý vật tư, nhiên liệu, điện năng; nâng cao công tác nghiệp vụ quản lý, nâng cao tay nghề, công tác tăng cường kỷ cương lao động; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; công tác đầu tư thiết bị máy móc, công nghệ; tiền lương và thu nhập, phương án trả lương; quản lý an toàn vệ sinh lao động; đảm bảo chất lượng và tiêu thụ sản phẩm...đã đánh giá đúng những thuận lợi, khó khăn, tồn tại yếu kém cần khắc phục, từ đó đề ra được các nhóm giải pháp phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị và công ty hằng năm.
     Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phối hợp cùng chuyên môn chủ động hướng dẫn và chỉ đạo 100% các đơn vị, phòng ban, chi nhánh tổ chức Hội nghị người lao động. Tham gia tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định, các nội dung đề nghị của CNVCLĐ đã được quan tâm giải quyết kịp thời. Ban thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 12 cuộc ở cấp công ty và 63 cuộc ở cấp cơ sở. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, 100% người lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...
      Hằng năm, công đoàn công ty phối hợp cùng chuyên môn tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho CNVCLĐ, trong nhiệm kỳ đã tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 22.304 lượt CNVCLĐ; tổ chức cho gần 10.000 lượt CNVCLĐ được tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước với tổng kinh phí gần 39,5 tỷ đồng. Công ty trích từ nguồn quỹ phúc lợi giải quyết cho hơn 190 CNVCLĐ vay tiền xây dựng mới và nâng cấp chất lượng nhà ở với số tiền trên 11 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ đã có 08 gia đình CNVCLĐ được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở với số tiền trên 100 triệu đồng. CNVCLĐ đã tích cực tham ủng hộ Quỹ xã hội Công đoàn Lào Cai với số tiền là 340 triệu đồng; ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên 7 tỷ đồng; phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo với tổng số trên 14,5 tỷ đồng. Đặc biệt nhân “Tháng công nhân” hằng năm, Công đoàn công ty đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm hỏi động viên chia sẻ với NLĐ bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền hàng trăm triệu đồng.
     Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong công ty đã thực hiện tốt việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tích cực tham gia vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó chú trọng đoàn viên là công nhân trực tiếp sản xuất. Trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng trên 400 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó đã có 161 người được kết nạp vào Đảng, vượt so với chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra. Công đoàn công ty luôn quan tâm đến công tác phát triển đoàn viên, trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức kết nạp 562 đoàn viên vào tổ chức công đoàn.
Bước sang nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam với truyền thống đoàn kết phát huy những thành tích đã đạt được, sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXI đề ra, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Hoàng Tuấn Hải
Chủ tịch Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900