"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247852

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Kết quả 5 năm triển khai công tác tuyên truyền “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ”

     Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua (2012 - 2017),  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã chủ động, tích cực chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, đặc biệt là tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nhằm truyền tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai công tác tuyên truyền tại Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai
     Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có gần 80 ngàn CNVCLĐ; số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp là 48.335 người, trong đó nữ là 24.147 người. Việc làm của người lao động tương đối ổn định, việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động cơ bản đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động. Tuy nhiên trong những năm gần đây một số đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài. Nguyên  nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước không ổn định, còn gặp nhiều khó khăn... Ở đó, một bộ phận đoàn viên, người lao động vẫn luôn lo lắng về việc làm, đời sống, thu nhập và các chế độ về bảo hiểm.
    Để thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động và chủ doanh nghiệp về chính sách pháp luật BHXH, BHYT, BHTN và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm và quyền lợi trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động; chấp hành pháp luật về Lao động, pháp luật về Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động trên địa bàn toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của giai đoạn và từng năm. Đặc biệt, ngay sau khi có Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ” giai đoạn 2012 – 2020, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2 giai đoạn 2013- 2016 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đã tổ chức được 09 lớp tập huấn cho 960 người lao động tại 145 doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng kinh phí là 182.000.000 đồng, trong đó nguồn ngân sách của Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp là 102 triệu. Các doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ trả nguyên tiền lương, tiền công cho người lao động trong thời gian tham gia các lớp tập huấn với số tổng số tiền là trên 135 triệu đồng. Các công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố hỗ trợ thêm cho các lớp tập huấn với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Hàng năm các các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền lồng ghép BHXH, BHYT, BHTN vào các đợt tuyên truyền pháp luật đợt I, đợt II, “Ngày pháp luật” trong CNVCLĐ. Trong 5 năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 22.633 buổi tuyên truyền pháp luật cho 242.240 lượt người tham dự. Thông qua các hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chấp hành pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
     Hằng năm LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm và quyền lợi trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Trong năm 2016, Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký Quy chế phối hợp số 686/QCPH-BHXH-LĐLĐ, ngày 08/7/2016 về việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020.  Riêng năm 2016, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức được 5 hội nghị tập huấn cho 600 CNVCLĐ được tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải,   Xây dựng và Công Thương; LĐLĐ huyện Mường Khương; Bảo Yên và LĐLĐ huyện Bảo Thắng. Các học viên tham dự hội nghị đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành.   được nghe giới thiệu những điểm mới của chính sách, tại phần hỏi đáp và đối thoại, các học viên có mặt tại buổi tập huấn còn được trao đổi, đối thoại, chất vấn trực tiếp các nội dung liên quan. Với kinh phí để thực hiện các hội nghị tuyên truyền là 356.350.000 đồng.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai công tác tuyên truyền tại Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai
     Song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn hàng năm LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đài phát thanh- truyền hình tỉnh Lào Cai thực hiện 24 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh. Phối hợp với Báo Lào Cai tuyên truyền chuyên mục Lao động- Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong phong trào công nhân viên chức lao động,  Hiến pháp, pháp luật, tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong CNVCLĐ toàn tỉnh.  Từ năm 2012 đến năm 2014, LĐLĐ tỉnh đã xuất bản 24 số Bản tin Công đoàn Lào Cai, trong đó có chuyên trang về Chế độ- chính sách- pháp luật với tổng số 27.000 cuốn, phản ánh kịp thời tuyên truyền phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn toàn tỉnh, cấp phát đến các công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn phục vụ kịp thời cho người lao động nắm bắt được phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đóng trên địa bàn. 
      Đặc biệt từ năm 2013 đến nay Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh duy trì trang Website của Liên đoàn Lao động tỉnh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền các Luật mới ban hành, các Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn có liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động. Số lượng truy cập đến thời điểm hiện nay là trên 600.000 lượt người truy cập. Có thông cổng với Báo Lào Cai  trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy Lào Cai. 
      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, LĐLĐ tỉnh đã ký chương trình phối hợp tuyên truyền với Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn... Nhằm đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tin, bài phản ánh về phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền trong CNVCLĐ về chính sách liên quan đến người lao động.   
      Để triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong CNVCLĐ thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các ngành chức năng như BHXH tỉnh; sở LĐTBXH; các cơ quan thông tin đại chúng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của chủ doanh nghiệp và việc bảo vệ quyền lợi của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động; chấp hành pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền pháp luật cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
Bài và ảnh: Phương Thúy 
( LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngành



Diện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900