"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332665

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

 

Đồng chí Lý Seo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

    Ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (Nghị quyết 20), việc ban hành Nghị quyết đã thể hiện sự quan tâm và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, giai cấp lãnh đạo cách mạng ngày càng lớn mạnh đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai nghiêm túc Nghị quyết 20 theo đúng mục đích, yêu cầu của Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh uỷ, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tích cực tham mưu với cấp uỷ cùng cấp triển khai thực hiện Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động, vận dụng sáng tạo vào điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức, triển khai, thực hiện. Việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) học tập, quán triệt Nghị quyết đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cấp uỷ Đảng, chính quyền về vị trí vai trò và sứ mệnh lịch sử to lớn của giai cấp công nhân trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. 
    Sau khi Nghị quyết 20 được triển khai thực hiện, đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Lào Cai có sự phát triển nhanh về số lượng, nâng cao về chất lượng, đến nay đã có gần 80 ngàn CNVCLĐ, trong đó số CNVCLĐ ở các đơn vị có tổ chức Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh quản lý là trên 48.000 người. Chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên, số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, qua đào tạo nghề tăng hằng năm. Hiện nay số CNVCLĐ có trình độ chuyên môn từ Cao đẳng trở lên chiếm tỷ lệ 65,69%; số CNVCLĐ có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên chiếm tỷ lệ 19,95%, trong đó cử nhân, cao cấp chiếm tỷ lệ 5,42%; số CNVCLĐ qua đào tạo ở những đơn vị có tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ 97,90%. Việc làm, đời sống của CNVCLĐ ổn định, các đơn vị, doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc pháp luật lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động, quan tâm thực hiện các chế độ, chính sách đối với ng¬ười lao động, điều kiện làm việc của người lao động từng bước được cải thiện. Nhiều chủ sử dụng lao động đã quan tâm triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư, tạo quỹ đất để xây nhà ở cho người có thu nhập thấp, lao động trong khu công nghiệp, doanh nghiệp có đông công nhân lao động, một số doanh nghiệp trên địa bàn đã quan tâm xây dựng nhà ở tập thể, nhà sinh hoạt công nhân, cải thiện đời sống tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. 
    Người sử dụng lao động đã quan tâm thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ BHXH, BHYT, BHTN, tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn ca, ăn trưa, tham quan, nghỉ dưỡng, khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, ký hợp đồng và ký thoả ước lao động tập thể ở những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở LĐTB&XH tỉnh, MTTTQ tỉnh, các cơ quan chức năng và cùng các cấp công đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH trong các thành phần kinh tế. Chủ động nắm bắt việc đóng và nợ bảo hiểm hàng tháng trong toàn tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn kiểm tra và giám sát liên ngành về việc thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm cho người lao động. Việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động cơ bản được thực hiện đúng, đủ, kịp thời, nên những năm qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai không để xảy ra tranh chấp lao động phức tạp hoặc đình công kéo dài xảy ra. 
     Các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tuyên truyền, vận động CNLĐ và người sử dụng lao động thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn; nội quy, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc. Tham gia với người sử dụng lao động tổ chức huấn luyện công tác ATVSLĐ-PCCN cho công nhân lao động, an toàn vệ sinh viên. Tổ chức các Hội thi, hội thảo về ATVSLĐ, thi an toàn vệ sinh viên giỏi. Tham gia, giám sát việc khám sức khoẻ định kỳ, đánh giá môi trường lao động, phát hiện các yếu tố mất an toàn lao động, vệ sinh lao động để kịp thời tìm biện pháp khắc phục. Củng cố, nâng cao vai trò và chất lượng của mạng lưới An toàn vệ sinh viên. Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, các cơ quan đơn vị. Đồng thời chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN của đơn vị, cơ sở và của người lao động nhất là tại các cơ sở tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn lao động, dễ phát sinh cháy nổ. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức về công tác ATVSLĐ của người sử dụng lao động, người lao động. 
     Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật, bồi dưỡng lý tưởng cho CNVCLĐ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền cho hằng trăm nghìn lượt CNVCLĐ, tính trung bình mỗi năm có trên 85% đoàn viên, CNVCLĐ được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Công đoàn. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã góp phần đẩy mạnh việc giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống trong CNVCLĐ, khơi dậy và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống. 
     Nhằm làm tốt việc chăm lo đời sống tinh thần cho CNVCLĐ, từ năm 2008 đến nay LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức được 8 giải thể thao, văn nghệ trong CNVCLĐ thu hút hàng trăm nghìn lượt CNVCLĐ tham gia. Nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của ngành, các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao. Nhìn chung đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt, các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá  được các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp triển khai thực hiện. Làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả hằng năm tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn văn hóa” đều đạt trên 80%, gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt trên 90% .
     Công tác đào tạo, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động được chú trọng triển khai. Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia các lớp học tập văn hóa, các lớp đào tạo, dạy nghề để nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, đến nay trình độ văn hóa, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, bậc thợ của CNVCLĐ đã được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tỷ lệ đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đạt 66,11%. 
     Tổ chức công đoàn ngày càng được củng cố và phát triển vững mạnh, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động. Công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ được quan tâm. Tỷ lệ đoàn viên, đảng viên, tỷ lệ doanh nghiệp đã thành lập được tổ chức công đoàn ngày càng tăng lên. Từ năm 2008 đến nay, tổ chức công đoàn đã phối hợp với đoàn thanh niên giới thiệu cho tổ chức đảng được 17.686 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét bồi dưỡng và đã có 12.301 đồng chí được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn được trú trọng. Từ năm 2008 đến nay, các cấp công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền kết nạp được 17.344 đoàn viên công đoàn, thành lập được 286 CĐCS, trong đó khu vực ngoài nhà nước 6.612 đoàn viên, 134 CĐCS. 100% số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn, 70% trở lên số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công đoàn.
     Hàng năm Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào được tổ chức với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp, thu hút đông đảo ngư¬ời lao động đăng ký tham gia thực hiện, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của tỉnh. Các phong trào thi đua trọng tâm đó là: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”; “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ... Từ năm 2008 đến nay đã có 21.087 sáng kiến được công nhận, với tổng giá trị làm lợi trên 223 tỷ đồng; có 275 công trình, sản phẩm được áp dụng trị giá trên 176 tỷ đồng; có 5.154 người được tôn vinh là công nhân lao động tiêu biểu. Các cấp công đoàn toàn tỉnh luôn đổi mới công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, góp phần thực hiện chủ trương chính sách an sinh xã hội của công đoàn. Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thăm hỏi trao trợ cấp kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ thiên tai, bão lũ, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn, tổ chức Tết Sum vầy, Tháng Công nhân ... Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ, đóng góp các loại quỹ xã hội từ thiện. 
     Công tác quản lý đoàn viên, đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm đều được các cấp công đoàn chấm điểm, đánh giá phân xếp loại. Hằng năm có 87,5% CĐCS đạt vững mạnh, 97,6% Đoàn viên đạt xuất sắc. Công tác kiểm tra, giám sát của ban chấp hành, ban thường vụ và ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2008 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ được 15.669 cuộc, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn được 13.886 cuộc. 
      Có thể nói rằng, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 20 đến nay, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Công tác lãnh đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết nghiêm túc, kịp thời. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các cơ quan ban ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai đã nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của GCCN trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Thống nhất với các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết; hoạt động của tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động; các phong trào thi đua của công đoàn được đẩy mạnh tập hợp, thu hút được đông đảo CNVCLĐ tham gia; CNVCLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, các giải pháp điều hành của chính quyền, chia sẻ khó khăn, gắn bó đồng hành cùng doanh nghiệp. Những điều đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh. Tuy nhiên, người lao động còn băn khoăn, lo lắng trước tình hình thời tiết, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng hóa kém chất lượng còn nhiều. Hiện nay vấn đề quan hệ lao động trong các doanh nghiệp vẫn còn tiềm ẩn nhiều bất cập. Nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn, chưa xây dựng và duy trì thường xuyên các kênh đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động... đây là những khó khăn thách thức lớn của giai cấp công nhân và cả hệ thống chính trị. Để làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp thì vai trò của tổ chức Công đoàn vô cùng rất quan trọng. Do đó việc tiếp tục thực hiện nghị quyết là yêu cầu cần thiết nhằm xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tương xứng với vai trò và trọng trách trong thời kỳ mới, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp cách mạng, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 
Đồng Hồng – Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900