"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247865

Thời tiết

Tin tức sự kiện » LĐLĐ huyện, thành phố

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra

     Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Khương, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đội ngũ CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong huyện đã nỗ lực, quyết tâm phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, tích cực chủ động tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn huyện Mường Khương đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung và phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên và người lao động. Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện đem lại kết quả thiết thực góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Đội ngũ CNVCLĐ phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Hiện nay trên địa bàn huyện có trên 3.000 CNVCLĐ, trong đó LĐLĐ huyện quản lý trực tiếp 94 công đoàn cơ sở với 2.628 CNVCLĐ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ được nâng lên, số lao động trẻ, lao động có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, qua đào tạo nghề tăng, từng bước đáp ứng yêu cầu. 

    Công đoàn các cấp trong huyện chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc. Việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt 100% so với chỉ tiêu đại hội đề ra; 100% số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động. Từ năm 2016 đến nay LĐLĐ huyện tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa Ban Thường vụ LĐLĐ huyện với cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn huyện được 04 cuộc. Thông qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại LĐLĐ huyện nắm bắt những bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách đối với người lao động, nắm tâm tư nguyện vọng của CNVCLĐ, đồng thời tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động công đoàn.
     Hoạt động chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi, khuyết tật nhân dịp tết Nguyên đán, Tháng công nhân…với số tiền trên 965 triệu đồng và các loại quỹ khác 3.182 triệu đồng. Vận động CNVCLĐ xây dựng, ủng hộ "Quỹ Xã hội Công đoàn Lào Cai " được 250,5 triệu đồng và các loại quỹ từ thiện, nhân đạo khác được 3.282 triệu đồng. Hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 8 hộ gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng kinh phí 165 triệu đồng vượt so với chỉ tiêu đại hội đề ra; duy trì hoạt động của dự án vốn vay giải quyết việc làm từ quỹ quốc gia với số tiền 100 triệu đồng cho 05 hộ gia đình đoàn viên công đoàn vay để tạo việc làm, tăng thu nhập. “Tháng công nhân” hằng năm LĐLĐ huyện đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong đoàn viên, CNVCLĐ. Các hoạt động trong Tháng Công nhân đã mang lại lợi ích về vật chất, tinh thần, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.
     Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tạo được sức lan toả với những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nhiệm kỳ đã có trên 95% CNVCLĐ được tuyên truyền, đạt so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Thông qua công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 
     Các phong trào thi đua yêu nước được diễn ra sôi nổi, rộng khắp và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Thông qua các phong trào thi đua đã có 01 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, có 699 cá nhân được công nhận sáng kiến cấp cơ sở, nhiều tập thể, cá nhân được tặng các danh hiệu cao quý. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững của huyện Mường Khương, các cấp công đoàn trong huyện đã đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, vận động cán bộ, CNVCLĐ ủng hộ bằng tiền mặt được 62.609 triệu đồng; ủng hộ, hỗ trợ các xã khó khăn về vật liệu, thiết bị, ngày công lao động; hiến đất; ủng hộ đồ dùng, thiết bị dạy học, thiết bị văn hóa; hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế, cây, con giống cho nông dân; giúp đỡ hộ nông dân thoát nghèo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn… Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá được các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn cùng cấp, thực hiện tốt. Kết quả có 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; có 95% gia đình được công nhận gia đình văn hóa đạt chỉ tiêu đại hội đề ra. 
     Các cấp công đoàn trong huyện đã tích cực tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã giới thiệu 550 đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, đã có 443 đoàn viên và CNVCLĐ được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát triển được 05 công đoàn cơ sở đạt 100% so với chỉ tiêu đại hội đề ra, kết nạp được 518 đoàn viên công đoàn. Có 1.286 lượt CNVCLĐ được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp. 
UBKT công đoàn các cấp trong huyện đã tham mưu cho BCH cùng cấp tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ và chủ động kiểm tra tài chính công đoàn được 446 cuộc (trong đó kiểm tra chấp hành Điều lệ 223 cuộc; kiểm tra tài chính được 223 cuộc); kiểm tra, đánh giá và yêu cầu thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán theo quy định. Qua kiểm tra, các đơn vị đều chấp hành đúng Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định, của công đoàn cấp trên, nghị quyết của cấp mình. Qua kiểm tra cũng kịp thời phát hiện, hướng dẫn các đơn vị khắc phục thiếu sót, tồn tại.  
     Với khẩu hiệu hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của huyện Mường Khương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Trong nhiệm kỳ mới này, Đại hội V Công đoàn huyện Mường Khương đã đề ra các chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực tiếp của tổ chức công đoàn huyện đó là: Phấn đấu kết nạp mới 400 đoàn viên trở lên; phấn đấu giới thiệu cho Đảng 450 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; phấn đấu hằng năm có 100% công đoàn cơ sở triển khai, tổ chức các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện phát động; hằng năm phấn đấu 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, 80% trở lên cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; phấn đấu hằng năm 85% trở lên công đoàn cơ sở, tổ công đoàn đạt vững mạnh, không có công đoàn cơ sở và tổ công đoàn yếu kém; phấn đấu 65% ban thanh tra nhân dân được xếp loại khá trở lên; hằng năm có 85% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở; phấn đấu 100% các công đoàn cơ sở tự tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn, kiểm tra đồng cấp về công tác tài chính công đoàn; phấn đấu trong nhiệm kỳ công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra đồng cấp về chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam và kiểm tra cấp dưới ít nhất 1 lần/1 đơn vị. Đồng thời đại hội cũng đề ra các chỉ tiêu tổ chức công đoàn phối hợp thực hiện đó là: Phấn đấu 95% trở lên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia BHXH, BHYT; 90% trở lên viên chức và người lao động được đóng BHTN; phấn đấu 100% cơ quan đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại tại cơ sở; hằng năm có trên 85% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức công đoàn được học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của tổ chức công đoàn; vận động từ 65% trở lên số đoàn viên và người lao động nơi có tổ chức công đoàn học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động; hằng năm có trên 90% gia đình đoàn viên, ngư¬ời lao động đạt danh hiệu gia đình văn hoá; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hoá. 
     Có thể nói, trong nhiệm kỳ qua LĐLĐ huyện Mường Khương đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các cấp công đoàn trong huyện đã thể hiện rõ được vai trò, trách nhiệm trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Từ thực tiễn trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Mường Khương rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau: 
- Trước hết, mọi hoạt động của các cấp công đoàn phải thiết thực, phải hướng về cơ sở, coi nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, NLĐ là nhiệm vụ hàng đầu. Chú trọng nhiệm vụ phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tâm huyết, gắn bó với đoàn viên, NLĐ và tổ chức công đoàn, có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác tốt, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sẵn sàng đảm nhận những việc khó.
- Trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện phải bám sát thực tiễn, dự báo tình hình và có giải pháp tích cực để thực hiện đạt kết quả cao nhất so với  chỉ tiêu đề ra. Phải luôn luôn sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt; điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Kịp thời sơ kết, tổng kết các nghị quyết và chương trình công tác. Chủ động đề xuất, kiến nghị với các cấp, các ngành có liên quan để đạt hiệu quả cao trong công tác điều hành.
- Công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phải được tăng cường. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, coi trọng tính hấp dẫn, thiết thực, hiệu quả trong các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
Đ/c Nguyễn Văn Vinh - Phó chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Khương  thừa ủy quyền 
Ban quản lý Quỹ mái ấm Công đoàn Lào Cai trao tiền hỗ trợ cho đ/c Vương Thị Hạnh
 đoàn viên CĐCS Trường Tiểu học Nậm Chảy huyện Mường Khương.
 
Bài: Nguyễn Vinh; ảnh: Đình Trơn
Liên đoàn Lao động huyện Mường Khương
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900