"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331678

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh

     Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn đến với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ). Năm 2017 là năm diễn ra đại hội các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ hai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; nghị quyết Công đoàn các cấp... Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới về hình thức tuyên truyền, tập trung vào cơ sở, người lao động; tăng cường phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin tuyên truyền kịp thời về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của các ngành, địa phương, đơn vị. 

     Các hoạt động tuyên truyền được các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong năm 2017 đã tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết Công đoàn các cấp được 3.593 buổi, thu hút 80.557 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đội ngũ CNVCLĐ được các cấp công đoàn quan tâm, triển khai thực hiện. Trong năm đã tổ chức tuyên truyền pháp luật được 1.655 buổi cho 56.489 lượt CNVCLĐ tham gia. Tiếp tục kiện toàn, củng cố đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật phục vụ cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, phát huy vai trò đội ngũ 1.053 đồng chí tuyên truyền viên pháp luật, sử dụng, khai thác 1.196 tủ sách, ngăn sách pháp luật phục vụ CNVCLĐ. 
      Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” các cấp công đoàn trong tỉnh đã phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động đã tập hợp, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập và làm theo. Trong năm 2017, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 1.413 buổi sinh hoạt với sự tham gia học tập của 42.390 CNVCLĐ.  
      Năm 2017 là năm đầu tiên tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, chính vì vậy LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động trong Tháng công nhân năm 2017 thật thiết thực, hiệu quả đối với người lao động. Trong Tháng Công nhân năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã thực hiện 01 chuyên mục Công đoàn Lào Cai trên sóng phát thanh - truyền hình tỉnh, ra trang báo về các hoạt động nhân Tháng công nhân năm 2017; đăng 72 tin, bài, ảnh viết về các hoạt động của các cấp công đoàn, gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiến tiến đăng tải trên các trang Website Công đoàn Lào Cai; 18 tin, bài, ảnh đăng trên Báo Lào Cai, Báo Lao động, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam; tổ chức 1.027 buổi tuyên truyền với sự tham gia của 31.503 lượt CNVCLĐ tham gia. Năm 2017 đã có 8.012 đoàn viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. Các cấp công đoàn đã phối hợp với đoàn thanh niên làm tốt công tác phát triển đảng viên trong CNVCLĐ, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Tính đến hết tháng 11/2017 đã có 1.015 công đoàn cơ sở giới thiệu 1.922 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng và có 1.123 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.  
       Phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Lào Cai năm 2017 đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả. Trong năm 2017 các cấp công đoàn tổ chức được 1.220 buổi hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao thu hút 49.976 lượt CNVCLĐ tham gia. Công tác tuyên truyền về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng luôn được các cấp công đoàn nhiệt liệt hưởng ứng. Trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh thực hiện 24 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai”, các cấp công đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên Đài PT-TH của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Tính đến tháng 11/2017 đã đăng tải 102 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai; 19 tin, bài, ảnh trên Báo Lao động; trên 600 tin bài trên trang Website Công đoàn Lào Cai và nhiều tin bài đăng trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam.
      Có thể nói, trong năm qua công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ đạt được kết quả đáng khích lệ. Đã tạo được bước chuyển biến mới trong hoạt động, phong phú về loại hình và nội dung, thu hút nhiều người tham gia, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của CNVCLĐ trên nhiều lĩnh vực. Trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục càng trở nên vô cùng quan trọng trong việc định hướng thông tin, dư luận xã hội làm cho CNVCLĐ tiếp nhận các chủ trương , đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của Công đoàn một cách đầy đủ, đúng đắn và kịp thời. Chính vì thế, nhiệm vụ của các cấp công đoàn, đặc biệt là ở công đoàn cơ sở cần xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu thường xuyên không thể thiếu trong các hoạt động công đoàn; nhằm mục đích truyền bá những tri thức, giá trị tinh thần, tư tưởng đến đoàn viên công đoàn và biến những yếu tố đó thành nhận thức, niềm tin, tình cảm, cổ vũ đoàn viên công đoàn hành động theo định hướng vì mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn.
 
Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tằng Bằng khen
cho các tập thể, cá nhân tại Lễ phát động tháng công nhân năm 2017 
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900