"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 14/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 314531

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Thực trạng và giải pháp tuyên truyền thực hiện công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động

 Nguyễn Hữu Long

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai 
     Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có gần 80 ngàn CNVCLĐ; LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp 55.089 CNVCLĐ, với 47.118 đoàn viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND&UBND tỉnh, việc làm của người lao động cơ bản là ổn định, việc ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động cơ bản đảm bảo theo quy định của Bộ luật Lao động. Môi trường lao động và điều kiện làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp đã được quan tâm và có nhiều cải thiện hơn, các chế độ chính sách với người lao động được thực hiện tương đối đầy đủ.
     Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thực hiện công bằng xã hội và ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tăng qua các năm; thực hiện việc chi trả lương hưu và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng. Nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020. Tỉnh Lào Cai đã quan tâm và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Các cấp, các ngành, nhất là tổ chức công đoàn thực hiện mục tiêu "Vì lợi ích đoàn viên và người lao động" đã chủ động phối hợp với ngành BHXH và các cơ quan tuyên truyền có nhiều hình thức biện pháp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN và đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, góp phần bảo đảm ổn định đời sống cho người lao động, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Theo báo cáo của BHXH tỉnh Lào Cai đến hết tháng 11/2017 toàn tỉnh có: Số người tham gia BHXH bắt buộc là 58.660 người, giảm 497 người (0,84%) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 95,6% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 1.316 người tăng 216 người (19,64%) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 68,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHTN là 49.360 người giảm 341 người (0,69%) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 96,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHYT là 697.155 người tăng 6.845 người (0,99%) so với cùng kỳ năm 2016 đạt 100,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.
* Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp nợ và trốn BHXH, BHYT, BHTN còn nhiều, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh đến hết tháng 11/2017 toàn tỉnh có 468 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng là: 81.770 triệu đồng giảm 44.721 triệu đồng (35,4%) so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:
- Nợ BHXH: 57.711 triệu đồng: Nợ dưới 1 tháng: 14.975 triệu đồng; Nợ từ 1 tháng đến <6 tháng: 23.366 triệu đồng; Nợ ≥ 6 tháng: 19.370 triệu đồng.
- Nợ BHTN: 2.903 triệu đồng.
- Nợ BHYT: 21.156 triệu đồng: NSNN cấp ứng thiếu: 11.410 triệu đồng; Đơn vị sử dụng lao động nợ: 9.746 triệu đồng.
Như vậy, việc tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT, BHTN ở một số doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước nơi chưa có tổ chức công đoàn chưa được tổ chức thường xuyên, kịp thời và nếu có tuyên truyền thì chất lượng, hiệu quả chưa cao, người lao động chưa nắm được các chế độ, chính sách của nhà nước, vì vậy còn một số cơ quan, đơn vị và nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tình trạng vi phạm các quy định của Luật BHXH, tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH còn nhiều. Nguyên nhân khách quan do suy thoái kinh tế làm ảnh hưởng tài chính của doanh nghiệp, nguyên nhân chủ quan do chủ doanh nghiệp lợi dụng tiền chậm đóng BHXH vì mức xử phạt vi phạm còn nhẹ chưa đủ sức răn đe và việc tính lãi suất chậm đóng BHXH còn thấp. Bên cạnh đó còn là nguyên nhân xuất phát từ người lao động, vẫn còn một số lao động chưa nhận thức rõ việc cần thiết phải hiểu biết và chấp hành Luật BHXH để đảm bảo quyền lợi của bản thân, thậm chí có người lao động còn đề nghị người sử dụng lao động không tham gia BHXH cho mình để không phải nộp phần tiền tham gia BHXH của người lao động, nhất là lao động phổ thông, lao động mùa vụ...
Đ/c Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hải - Giám đốc BHXH tỉnh ký quy chế phối hợp
(ảnh: Đ.Hồng)
    Trước thực trạng trên, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN, trong trong những năm qua, nhất là từ năm 2013 đến nay LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Tiểu đề án 2 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai; LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 14 lớp tập huấn cho gần 2000 người lao động tham gia. Hàng năm LĐLĐ tỉnh đều có kế hoạch chỉ đạo công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành phố mở các hội nghị tuyên truyền pháp luật và lồng ghép tuyên truyền pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, nhất là gắn với tuyên truyền pháp luật 2 đợt trong năm và “Ngày pháp luật” trong CNVCLĐ. Trong 5 năm, đã tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt CNVCLĐ với những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT, BHTN và các nghị định, thông tư, hướng dẫn thi hành, được nghe giới thiệu, phân tích những điểm mới của chính sách, tại phần hỏi đáp và đối thoại, các học viên có mặt tại buổi tập huấn còn được trao đổi, đối thoại, chất vấn trực tiếp các nội dung liên quan... Thông qua các hội nghị, các lớp tập huấn, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; chấp hành pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động.
     Để thực hiện có hiệu quả, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng như: BHXH, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tư pháp và các cơ quan thông tin đại chúng của địa phương, trung ương tổ chức triển khai tuyên truyền kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. Duy trì nội dung thông tin về Chế độ - Chính sách mới trên trang Website Công đoàn Lào Cai. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền pháp luật cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.
Đ/c Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khai mạc hội nghị  (ảnh: PT)
     Trong giai đoạn đến năm 2020, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ” giai đoạn 2012- 2020; hoạt động công đoàn với mục tiêu “Vì lợi ích đoàn viên và người lao động”, để quyền lợi của người lao động được bảo đảm thực hiện tốt các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN là trách nhiệm không chỉ của người sử dụng lao động mà còn là trách nhiệm của xá cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, và mỗi người lao động. Với chức năng tham gia quản lý và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn cần phát huy hơn nữa công tác tuyên truyền, tham gia công tác kiểm tra, giám sát để hạn chế những tồn tại trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động. Các cấp công đoàn trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động thực hiện BHXH, BHYT, BHTN đối với cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động  tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
 1. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động và chủ doanh nghiệp về chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, gắn với tuyên truyền để thành lập tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
2. Hàng tháng chủ động nắm bắt kịp thời việc đóng và nợ bảo hiểm trong toàn tỉnh. Phối hợp với cơ quan BHXH, Lao động TB&XH, MTTTQ, các cơ quan chức năng và cùng các cấp công đoàn giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.  
3. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và thông tin đại chúng Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – truyền hình, Thông tin và truyền thông...tổ chức triển khai kịp thời các chính sách pháp luật đến với người lao động, nhất là các văn bản về BHXH, BHYT, BHTN có liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động. 
Đề nghị hàng năm cơ quan BHXH làm tốt công tác biểu dương khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt; bên cạnh đó hàng quý cho đăng tải trên Báo Lào Cai, Cổng thông tin điện tử và thông báo trên Đài PT-TH những đơn vị, doanh nghiệp nợ, trốn đóng, chậm đóng BHXH với thời gian dài làm ảnh hưởng và làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.
 4. Các cấp công đoàn tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Đồng hành cùng doanh nghiệp, phối hợp để tuyên truyền tới người sử dụng lao động để tạo điều kiện về thời gian cho người lao động tham gia các hoạt động tuyên truyền do các cấp Công đoàn tổ chức; đặc biệt là hỗ trợ về kinh phí để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tuyên truyền về công tác BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
5. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, các cấp công đoàn cần chủ động phối hợp với cơ quan BHXH, Thanh tra, LĐTB&XH, Công an, Tòa án, khi đoàn viên và người lao động yêu cầu thì tổ chức công đoàn sẵn sàng khởi kiện những đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH với thời gian dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đoàn viên theo quy định của pháp luật.
N.H.L
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900