"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332665

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Giám sát việc thực hiện Luật đầu tư công

     Từ ngày 4-8/12/2017, Đoàn giám sát MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện điều 14 Luật đầu tư công theo Đề án số 15/ĐA-TU của Tỉnh ủy Lào Cai.

      Đoàn giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn và đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch, Hội Cựu chiến binh tỉnh đối với UBND huyện SaPa, UBND Thành Phố.
Giám sát tại UBND  thành phố Lào Cai
     Từ năm 2015 đến ngày 30/10/2017, tại huyện SaPa có 152 công trình (đã khởi công 146 công trình) với tổng số vốn 391.189 triệu đồng và tại UBND thành phố Lào Cai có 215 công trình với tổng số vốn 665.799 triệu đồng. 
     Trong những ngày giám sát tại UBND huyện SaPa đoàn giám sát đã đi thực tế một số công trình, làm việc đối với UBND xã Bản Phùng và xã Thanh Kim; tại thành phố Lào Cai Đoàn đã làm việc với UBND Phường Nam Cường, UBND phường Cốc Lếu, cho thấy: Công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai của UBND huyện SaPa và UNBD thành phố Lào Cai cơ bản là kịp thời thực hiện theo Luật đầu tư công; đã công khai niêm yết các công trình, dự án, thời gian, địa điểm, kết quả nghiệm thu, đánh giá chương trình, dự án; vai trò của người đứng đầu đã được phát huy. Nhưng bên cạnh đó một số công trình chủ dự án không cung cấp hồ sơ cho UBND xã, phường; không công khai dự án, tiến độ, giải ngân các dự án còn chậm và công tác lưu trữ hồ sơ công trình, dự án của xã còn chưa khoa học. Ngoài ra Đoàn giám yêu cầu UBND xã Thanh Kim, Bản Phùng (SaPa) và UBND phường Nam Cường (TP Lào Cai) kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị các nội dung liên quan đến Kế hoạch giám sát số 245/KH-MTTQ, ngày 13/11/2017 của UBMTTQ tỉnh Lào Cai. 
    Đoàn giám sát đã tiếp thu những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và những kiến nghị của nhân dân, UBND các xã, phường, UBND huyện SaPa, UBND thành phố Lào Cai và tổng hợp báo cáo gủi MTTQ tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh có hướng chỉ đạo những năm tiếp theo.
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900