"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 18/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 331663

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Các cấp công đoàn tỉnh tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới

     Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới,  trong công tác tuyên truyền về nâng cao về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đặc biệt trong năm 2017, là năm diễn ra đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, năm thứ hai thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ, năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền phổ biến kịp thời các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, với 4 Chương trình công tác trọng tâm, 19 Đề án của BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai; tiếp tục tuyên truyền thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai. LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo”. Thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, giai đoạn 2016-2020.  

     Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền ngay từ đầu năm 2017,  LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch và định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động của tổ chức công đoàn các cấp bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ Lào Cai, Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tích cực xây dựng việc tổ chức thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ; hướng dẫn các CĐCS trực thuộc thực hiện giám sát các nội dung liên quan đến thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc đối với người lao động. Nhân dịp những ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh Lào Cai, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức tốt các hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đoàn viên, CNVCLĐ về lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc, của đảng bộ ngành, địa phương, lịch sử của phong trào công nhân thế giới và truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam, của đội ngũ CNVCLĐ tỉnh Lào Cai. Các nội dung tuyên truyền được các cấp công đoàn triển khai kịp thời, lồng ghép với các hoạt động của công đoàn để phổ biến, quán triệt tới đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nghị quyết công đoàn các cấp được 3.593 buổi, thu hút 80.557 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. Thông qua công tác tuyên truyền của các cấp công đoàn góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, cổ vũ hành động của đoàn viên, CNVCLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cấp công đoàn đã làm tốt công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ, tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Tính đến tháng 11/2017 đã có 1.015 công đoàn cơ sở giới thiệu 1.922 đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, có 1.123 đồng chí đã được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.  
    Trong năm 2017, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thực hiện 24 chuyên mục “Công đoàn Lào Cai” phát trên sóng phát thanh- truyền hình của tỉnh, các cấp công đoàn phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên Đài PT-TH của địa phương. Phối hợp với Báo Lào Cai thực hiện chuyên mục Lao động và Công đoàn trên 1/2 trang báo hàng tháng. Phối hợp với Báo Lao động, tạp chí Lao động và Công đoàn tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của tỉnh. Duy trì trang Website Công đoàn Lào Cai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng. Trong năm 2017 đã đăng tải trên 700 tin, bài, ảnh trên Báo Lào Cai; Báo Lao động và trên trang Website Công đoàn Lào Cai.   
    Các cấp công đoàn phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập và làm theo. Làm cho CNVCLĐ nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, của các cấp Công đoàn, trước hết là của người đứng đầu các cấp Công đoàn, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ. Kết quả theo báo cáo của các cấp công đoàn trong năm 2017 đã tổ chức được 1.413 buổi sinh hoạt với sự tham gia học tập của 42.390 CNVCLĐ.  
 
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư BCH TW trong đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách
    Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Gắn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với vận động, lấy kết quả vận động để tuyên truyền; phát động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn; Xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc; Cải tạo vệ sinh môi trường nông thôn; .... Mở hội nghị, họp tuyên truyền được trên 2009 buổi với 86.044 lượt người tham gia; tổ chức treo được trên 1909 băng zôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền về nông thôn mới; tổ chức 227 buổi văn nghệ với 10.235 lượt người tham gia các chương trình; Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo sự phối hợp, thống nhất chương trình hành động giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình thực hiện đề án theo hệ thống tổ chức Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cở sở. Năm 2017, LĐLĐ tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thanh tra kiểm tra, giám sát tại 53 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện chính sách, pháp luật, trọng tâm là việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật BHXH, BHYT, Luật ATVSLĐ, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ...Giám sát thông qua Ban Thanh tra nhân dân: Có 1.160 Ban TTND; 830 Ban TTND xếp loại Tốt đạt 70,6%; 281 Ban TTND xếp loại Khá đạt 24,2%; 59 Ban TTND xếp loại Trung bình đạt 5,2%.  LĐLĐ tỉnh tổ chức 05 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ tại Công đoàn Công ty ApaTit Việt Nam, LĐLĐ huyện Bát Xát, LĐLĐ huyện Bảo Thắng, LĐLĐ huyện Bảo Yên và 01 cuộc với cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh Lào Cai. Đối thoại thông qua Hội nghị CBCC, Hội nghị người lao động: Có 153/177 đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị NLĐ, đạt tỷ lệ 86%; có 1.193/1.193 đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC, đạt tỷ lệ đạt 100%. Thông qua việc tổ chức giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp ở cơ sở đã phát huy được tinh thân dân chủ, vai trò, trí tuệ, năng động, sáng tạo của CNVCLĐ;  giúp cho BTV, BCH công đoàn các cấp trực tiếp lắng nghe ý kiến kiến nghị, đề xuất, tâm tư nguyên vọng của CNVCLĐ; những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở để trực tiếp giải quyết, tháo gỡ; tạo cho CNVCLĐ yên tâm, phấn khởi lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
     Trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong CNVCLĐ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ năm 2018. Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp với BCH Công đoàn cùng cấp nhằm tăng cường xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời phát huy vai trò của công đoàn trong quá trình đại diện, tham gia tổ chức thực hiện QCDC cơ sở theo quy định của pháp luật.
PT(LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900