"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 14/10/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 314525

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Lào Cai Thưởng Tết Mậu Tuất cho người lao động

    Mức thưởng Tết năm 2018 ở Lào Cai cao nhất là 80 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất là 250.000 đồng thuộc về doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

   Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai, qua thống kê các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có báo cáo tình hình tiền lương, thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Cụ thể:
    Đối với Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ bình quân là trên 9,1 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất là 45 triệu đồng/người (Công ty Apatit Việt Nam), mức thưởng thấp nhất 250 đồng/người (Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Yên).
    Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), mức thưởng bình quân 5,8 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất 55,5 triệu đồng/người (Công ty Lien doanh khách sạn Quốc tế Lào Cai), mức thưởng thấp nhất 4 triệu đồng/người (Công ty TNHH đầu tư điện lực Việt Trung).
 
Các doanh nghiệp trên địa tỉnh Lào Cai tích cực lao động, sản xuất
để hoàn thành kế hoạch năm 2017
    Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, mức thưởng bình quân 5,7 triệu đồng/người, mức thưởng cao nhất 30 triệu đồng/người (Công ty Cổ phần Minh Sơn), mức thưởng thấp nhất 300 đồng/người (Công ty Cổ phần Chè Thanh Bình).
    Đặc biệt, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước có mức thưởng Tết bình quân 4,5 triệu đồng, mức thưởng cao nhất đạt 80 triệu đồng/người (Công ty Cổ phần đầu tư và PT điện miền Bắc 2), mức thưởng thấp nhất 500 đồng/người (Công ty Cổ phần cấp nước Lào Cai).
Cũng theo kết quả khảo sát, trong năm 2017 tại Lào Cai có 1 doanh nghiệp  nợ tiền lương của 54 người lao động.
Kim Tuyến (LĐLĐ tỉnh)
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900